Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johann Matthias Schröckh 104 träffar

Titel Författare År Språk
101 Om Martin Luther. Wår kyrkas reformator, doctor och profeszor theologie i Wittenberg, som dog år 1546 Johann Matthias Schröckh 1772 Svenska
102 Om Titus romersk käjsare, hwilken, som fältherre, utförde Jerusalems jämmerliga förstöring, inkräktade judalandet, och gjorde slut på judiska regementet; sedan, uphögd på thronen, war af alla käjsare den dygdigaste, och sit folks wälgörare; samt afled, efter en alt för kort regering, år 81 Johann Matthias Schröckh 1771 Svenska
103-104 Sammandrag af svenska, danska och norrska reformations historien, af Joh. Mathias Schröckh ... Till den studerande ungdomens tjenst öfversatt från tyskan, med bifogade upplysande anmärkningar. Lund 1817. Tryckt hos dir. C.F. Berling (flera utgåvor) Johann Matthias Schröckh 1817 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.