Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell Å Modéer 129 träffar

Titel Författare År Språk
101 Straffrätt och psykiatri - om undersökningarna i brottmål rörande tilltalads sinnesbeskaffenhet före tillkomsten av 1929 års sinnessjuklag Kjell Å. Modéer 1977 Svenska
102 Strindberg och advokaterna Kjell Å. Modéer 1987 Svenska
103-104 Den svenska domarkulturen - europeiska och nationella förebilder (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1994 Svenska
105 Den transsubstantierade nationen Kjell Å. Modéer 2004 Svenska
106 Motsättning och samverkan - nya bidrag till Malmö historia : festskrift till Einar Bager på 100-årsdagen, 19 april 1987 1989 Svenska
107 The new federalism - structures and infrastructures : American and European perspectives 2000 Engelska
108 Wilhelm Penser, advokat - Eslöv - en liten bok om och av Wilhelm Penser Wilhelm Penser 2005 Svenska
109 Rätt och drama - text och kontext - ett seminarium på Drottningholmsteatern den 17 juni 2004 : en vänskrift till Rolf Nygren 2006 Svenska
110 Rätt, religion och politik - ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg 2008 Svenska
111 Rättshistoria i förändring - Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 = Legal history in change : The Olin Foundation for Legal History 50 years : an international symposium in Stockholm, November 19-21, 1997 2002 Flerspråkigt verk
112 Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap = Legal history as late modern legal science - Julbok 2006 2006 Svenska
113 Rättslig integration och pluralism - nordisk rättskultur i omvandling : rättshistoriskt seminarium för yngre nordiska forskare med anledning av professor Kjell Å Modéers sextioårsdag, Lund 11-13 februari 2001 2001 Svenska
114 Senmodernitetens historiska och komparativa konstruktioner - Pufendorfseminarier Lund, våren 2005 2006 Svenska
115 Skrifter Bd 10, Rättshistoriska perspektiv : en bukett uppsatser från fem decennier 1984 Svenska
116 Skrifter Bd 12, Samuel von Pufendorf 1632-1982 : ett rättshistoriskt symposium i Lund 15-16 januari 1982 1986 Svenska
117 Skrifter Bd 20, Johan Olofsson Stiernhöök : biografi och studier : 1596-1996 1996 Svenska
118 Skrifter Bd 3, Åke Holmbäck på 80-årsdagen den 16 april 1969 1969 Svenska
119 Skrifter Bd 4 1974 Svenska
120 Skrifter Bd 5, Rättshistoriska studier tillägnade Gösta Hasselberg vid hans avgång från ämbetet den 30 juni 1976 1977 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.