Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 327 träffar

Titel Författare År Språk
101 Vi värderar kvalitet - om självvärdering och lärares utvecklingsarbete 2005 Svenska
102 Visioner om läraryrket - artiklar och intervjuer 2001 Svenska
103 Åsikter kräver insikter - fakta och argument om förskola och skola 1998 Svenska
104 Kvinna och förtroendevald - ett sätt att leva : en studie av kvinnliga förtroendevalda i Lärarförbundet Åsa Lundqvist 1994 Svenska
105-106 Upptäcktsresa utan slut - tankar om förskollärares yrkesroll (flera utgåvor) Eva Campner 2000 Svenska
107 På jakt efter sanningen - om kvalitetsmätning och utvärdering 1995 Svenska
108 Värden att grunna på - ett studiematerial om skolans värdegrund Malin Brolin 2000 Svenska
109 Med sökarljuset på vitmaktrörelsen 2000 Svenska
110 Bedömning för lärande - - en grund för ökat kunnande 2010 Svenska
111 Forskande lärare - en framgångsfaktor - erfarenheter från Lärarlyftets forskarskolor 2011 Svenska
112-113 Den forskande läraren - med ansvar för yrkets kunskapsbildning (flera utgåvor) 2009 Svenska
114 Den läsande läraren - pedagogiska skrifter som bildnings- och moderniseringsprojekt 1898-1984 Joakim Landahl 2009 Svenska
115 Samspelet mellan forskning och skola 2012 Svenska
116 Utbildning på vetenskaplig grund 2010 Svenska
117 Att jämföra utbildningssystem Ulf Fredriksson 1994 Svenska
118 Förskola, fritidshem och barnomsorg i EG Ulf Fredriksson 1993 Svenska
119 Interkulturell undervisning i Europa Ulf Fredriksson 1996 Svenska
120 Lärares löner i Sverige och några EG-länder Ulf Fredriksson 1993 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.