Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1018 träffar

Titel Författare År Språk
101-104 Proficiency testing - food microbiology, January 2004 (flera utgåvor) Christina Normark 2007 Engelska
105 Nutrient analysis of dairy foods and vegetarian dishes 2007 Engelska
106 Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur - årsrapport 2008 Malin Persson 2009 Svenska
107 Validitet av ett nordiskt konsumtionsfrekvensformulär för potatis, grönsaker, frukt och bär Stina Persson 2002 Svenska
108 Risk assessment of Methylmercury in fish Kierstin Petersson-Grawé 2007 Engelska
109 Proficiency testing - food microbiology, October 2006 2006 Engelska
110 Reduktion av microcystiner vid dricksvattenberedning 2000 Svenska
111 Riksprojekt 2002 - salmonella i frukt och grönsaker 2004 Svenska
112 Riksprojekt 2003 - temperaturer i storhushåll och butik 2004 Svenska
113 Riskprofil - kallrökta, icke värmebehandlade, fermenterade produkter som smittkälla för EHEC 2003 Svenska
114 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, april 2004 Åsa Rosengren 2004 Svenska
115 Normerande inspektioner av livsmedelsbutiker 2003-2005 - resultat från normerande inspektioner av livsmedelsbutiker i samband med kommuninspektion Doris Rosling 2005 Svenska
116 Normerande inspektioner av storhushåll 2004-2005 - resultat från normerande inspektioner av storhushåll i samband med kommuninspektion Doris Rosling 2005 Svenska
117 Rapportering av dricksvattentillsyn 2004 - tillsynsmyndigheternas rapportering om dricksvattentillsyn Doris Rosling 2005 Svenska
118 Rapportering av dricksvattentillsyn 2005 - tillsynsmyndigheternas rapportering om dricksvattentillsyn Doris Rosling 2006 Svenska
119 Rapportering av livsmedelstillsyn 2005 - tillsynsmyndigheternas rapportering om livsmedelstillsyn Doris Rosling 2006 Svenska
120 Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter Hanna Sepp 2004 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.