Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 180982 träffar

Titel Författare År Språk
101 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1911. Samling 2. Afd. 2, Bd 6, Kommittébetänkanden och förslag 1911 Svenska
102 Tekniskt underhåll - lönsam samverkan - rapport den 10 juni 1991 1991 Svenska
103 Tekniskt underhåll - lönsam samverkan 2 - rapport den 16 juni 1992 1992 Svenska
104 Sammandrag af justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelser för åren 1830 till och med 1856 - under fortgående jemförelse med den underdåniga berättelsen för åren 1857 och 1858 1863-1868 Svenska
105 Justititie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar år 1856 1858 Svenska
106 Hans Kongl. Höghets Hertigens af Södermanland Kungörelse Och Warning, Til Samtelige Rikets Inbyggare, at icke låta förleda sig af falska rykten och ogrundade omdömen. Gifwen Stockholms Slott den 22 december 1792 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge 1792 Svenska
107 Hans Kongl. Höghets Hertigens af Södermanland Tal til Krigs-befälet, den 6 nov. 1792 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge 1792 Svenska
108-109 Cybersäkerhet i Sverige 2020 - - hot, metoder, brister och beroenden (flera utgåvor) 2020 Svenska
110 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1897. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komitébetänkanden m. m 1897 Svenska
111 Utlåtande angående en del af sjögränsen mellan Sverige och Norge 1906 Svenska
112-114 Myllrande våtmarker - underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet (flera utgåvor) 2019 Svenska
115 Borgarståndets riksdagsprotokoll 11 D. 1-2, 1755-1756 2013 Svenska
116 Brev av Gustav Vasa - ett urval Gustav, I, kung av Sverige 1917 Svenska
117 Recueil de lettres, proclamations et discours de Charles Jean, prince royal et ensuite roi de Suède et de Norvège Karl, XIV Johan, kung av Sverige och Norge 1825-1838 Franska
118 Röster om Växjö - en antologi 1968 Svenska
119 Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1895. Samling 2. Afd. 2, Bd 1, Komitébetänkanden 1895 Svenska
120 Konung Carl den IX:des Rim-chrönika, samt konung Gustaf Adolphs påbegynte chrönika, egenhändigt af högbemälte konungar författade; jämte bilagor af 96 bref och handlingar, til föregående chrönikors och tidehwarfs uplysning; nu först i dagsliuset utgifne Karl, IX, kung av Sverige 1759 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.