Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 144 träffar

Titel Författare År Språk
101 Smittrisker i sjukvården - rapport 1988? Svenska
102 Handledning i försvarsmedicin 1940 Svenska
103 Förslag till medicinska kvalitetsindikatorer från Svenska läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds medicinska kvalitetsråd 1993 Svenska
104 Det behövs fler allmänläkare Breddad rekrytering till allmänläkarbanan - gruppen 1974 Svenska
105 Chefsrollen i 90-talets hälso- och sjukvård Svenska sjukhusföreningen 1988 Svenska
106 Företagshälsovård - orientering för nya företagsläkare Bo Björkqvist 1977 Svenska
107-108 Working in Sweden - information for doctors from EU/EEA countries (flera utgåvor) Ann-Mari Ebenius 1999 Engelska
109 FAL - Fortbildning i administration för läkare : ett projekt tillsammans med Läkarförbundet, Socialstyrelsen och Spri : rapport - försöksverksamheten 1977 1978 Svenska
110 FAL debatt 1979-1980 Svenska
111 FAL rapport 1978-1982 Svenska
112 Handledning i försvarsmedicin D. 1 1940 Svenska
113 Handledning i försvarsmedicin D. 2 1940 Svenska
114 Vardagsetik och bemötande i vården - en konferensrapport från Svenska sjukhusföreningen 1990 Svenska
115 Dokumentation från en konferens kring utbildande nätverk, den 10-11 april 1997 1997 Svenska
116 Läkarna och EU/EES - information om svenska läkares rättigheter Ann-Mari Ebenius 1996 Svenska
117-118 Om jag blir anmäld (flera utgåvor) 1989 Svenska
119 Pharmaconomia Svecica - med synonymregister : NOM 4 : handledning i läkemedlens användning för läkare och medicine studerande 1967 Svenska
120 Kampen om sjukfrånvaron - tre organisationers konstruktioner av sjukfrånvaron som samhällsproblem Björn Johnson cop. 2009 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.