Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulf Alström 267 träffar

Titel Författare År Språk
101 En kulvertrenovering vid Bellevue - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Västerås 12:1, Västerås 4:88, Skerike socken, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
102 Kumla kyrka - omläggning av kyrkogårdsmur samt markundersökning: arkeologisk antikvarisk kontroll: Fornlämning Kumla 66:1, Kumla klockargård 1:12, Kumla socken, Sala kommun, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2013 Svenska
103 Kumla kyrka II, markarbeten för avledning av dagvatten - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Kumla 66:1, Kumla Klockargård 1:12, Kumla socken, Sala kommun, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2014 Svenska
104 Kungsåra kyrka - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Kungsåra 189:1, Kungsbyn 12:1, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanland Ulf Alström 2010 Svenska
105 Kungsåra kyrka II - arkeologisk antikvarisk kontroll : Kungsbyn 12:1, Kungsåra socken, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
106 Kungsåra-Råby - stensträng och boplatslämning : särskild utredning : Råby 2:2, 1:5, Kungsåra, Västmanland Ulf Alström 2003? Svenska
107 Kvarteret Bakformen - Skälby bytomt : antikvarisk kontroll : RAÄ 954, Skälby gård, Lundby socken, Västmanland Ulf Alström 2003 Svenska
108 Kvarteret Bergverdien i Sala - Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Ulf Alström (2002) Svenska
109 Kvarteret Bifrost i Köping - förundersökning etapp 1 : RAÄ 148, Bifrost 1:1, Köpings stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
110 Kvarteret Boktryckaren - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 34 : Boktryckaren 3, Kapellgatan, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
111 Kvarteret Dana i Köping - på gränsen till medeltiden : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 148:1, kvarteret Dana, Köpings stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
112 Kvarteret Dragaren i Arboga - antikvarisk kontroll : RAÄ 34, kv Dragaren, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
113 Kvarteret Felix i Västerås - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, kvarteret Felix, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
114 Kvarteret Gerhard - antikvarisk kontroll : RAÄ 232, Kv. Gerhard 6, Västerås stadsf., Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
115 Kvarteret Giktringen i Arboga - förundersökning : RAÄ 34, kvarteret Giktringen, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
116 Kvarteret Godtemplaren - Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. RAÄ 34, Godtemplaren 1, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström (2002) Svenska
117 Kvarteret Harneskmakaren och kvarteret Åldermannen i Arboga - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 34, Harneskmakaren 4, 15, Åldermannen 6, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
118 Kvarteret Hattmakaren i Arboga - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 34, Kvarteter Hattmakaren 9, Arboga stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
119 Kvarteret Hovslagaren i Sala - förundersökning : RAÄ 62, Kvarteret Hovslagaren, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
120 Kvarteret Kleopatra - en andra undersökning : kompletterande undersökning : RAÄ 232, Kvarteret Kleopatra, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström, 1950- 2003 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.