Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
101 Cateches, eller christendoms-lära i sammandrag, för döfstumma - 2:a uppl Philip Gustaf Anjou 1860 Svenska
102 Om den andeliga döfstumheten och huru den botas - Pred Gustaf Emanuel Beskow 1868 Svenska
103 Biblisk Historia för döfstumma och folkskolans lägre klasser 1871 Svenska
104 Biblisk historia för döfstumma och folskolans lägre klasser Jehubba Petrus Blomkvist 1870 Svenska
105 Om institutet för döfstumma och blinda i Sverige - jemte en kort öfversikt af likartade stiftelser i främmande länder Ossian Edmund Borg 1854 Svenska
106 Kort handledning till döfstummas uppfostran och undervisning i hemmen Carl Henrik Alopæus 1866 Svenska
107 Externat eller internat vid inrättandet af läroanstalter för döfstumma? J. Blomkvist 1876 Svenska
108 Externat eller internat vid inrättandet af läroanstalter för döfstumma? Jehubba Blomkvist 1876 Svenska
109 Förteckning på nattvardsbarnen vid Allm. institutet för döfstumma : 1848 1848 Svenska
110 Invigningshögtidligheterna vid allmänna institutet för döfstumma och blinda, 1864 1864 Svenska
111 Kort framställning af katekesens fem hufvudstycken - Till tjenst för döfstumma, som genomgå en kortare kurs 1874 Svenska
112 Om de döfve lärjungarnes ställning till den allmänna undervisningen - Rubr. Joh Chr Moberg 1888 Svenska
113 Om otoskleros och andra former af kronisk progressiv döfhet - Föredrag hållet i Svenska läkaresällskapets otologiska sektion. Öfvers. från danskan Jörgen Möller 1911 Svenska
114 En döfstum Hjältinna eller Hvad hon kunde, det gjorde hon 1912 Svenska
115 Vid Örebro läns döfstumskolas 35-års jubileum i nov. 1900 Karl Erik Edlund 1901 Svenska
116 "Effatha" - Då Jesus botade den döfstumme enligt Mark. 7: 31-37 1912 Svenska
117 Konfirmationstal vid döfstummas konfirmation i Venersborg d. 9 juni 1904 Claes Theodor Hellgren 1904. Svenska
118 Skriftetal vid döfstummas konfirmation i Venersborg d. 9 juni 1904 Claes Theodor Hellgren 1904. Svenska
119 Ord- och läsebok för döfstumma lämpad efter M. Hills bildersamling - : andra kursen 1871 Svenska
120 Skolstyrelsens i Andra döfstumskoldistriktet förslag till undervisningens ordnande inom distriktet - afgifvet den 24 augusti 1896 Skolstyrelsen i Andra dövstumskoldistriktet 1896 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.