Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: edda 843 träffar

Titel Författare År Språk
101 De yfverborna atlingars, eller, sviogötars ok nordmänners, Edda, det är, stammodren för deras, uti hedendomen, både andliga ok verldsliga vishet; nu första gången på svensko öfversatt, med latinsk uttolkning försed; jämte et företal - om eddans ålder och innehåld, m.m., samt om de äldsta ok rätta, skythar, getar, götar, kämpar, atlingar, yfverborna, karlar, ok alla dessas stamfader, Gomer: utgifven efter en urgamal, ok ganska fullkomlig Upsala academie tilhörig, på : götisko, handskrefven permebok. Hyperboreorum atlantiorum, seu suiogotorum et nordmannorum Edda, hoc est, atavia, seu fons gentilis illorum & theologiæ & philosophiæ: jam demum versione svionica donata, accedente latina; una cum præfamine : de eddæ antiquitate, & indole &c., ut & de antiquissimis & genuinis, skythis, getis, gotis, atlantiis, hyperboreis, cimbris, gallis, eorumque satore, Gomero; ad manuscriptum, quod possidet bibliotheca Upsalensis, antiquissimum, correctissimum, : & quidem membranaceum, goticum, in lucem prodit opera & studio Johannis Göransson ... Trykt i Upsala, af Henric Hecht. 1746. Snorre Sturlasson 1746 Fornisländska
102-104 Die Edda - Heldenlieder. Ubertr. von Rudolf John Gorsleben. Förtit.: Die Edda. Ubertr. von Rudolf John Gorsleben (flera utgåvor) 1922 Tyska
105 Die Edda - Mit historisch-kritischem Commentar herausg. von R. C. Boer 1922 Nederländska
106-107 Die Edda - eine Sammlung altnordischer Götter- und Heldenlieder : Urschrift mit erklärenden Anmerkungen, Glossar und Einleitung, altnordischer Mythologie und grammatik (flera utgåvor) 1922 Fornisländska
108 Die Edda Bd 1, Einleitung und Text - mit historisch-kritischem Commentar 1922 Fornisländska
109 Die Edda Bd 2, Commentar - mit historisch-kritischem Commentar 1922 Fornisländska
110 Eddukvæði - (Sæmundar-Edda) 1949 Isländska
111 Eddukvæði Fyrri hluti - (Sæmundar-Edda) 1949 Isländska
112 Eddukvæði Síðari hluti - (Sæmundar-Edda) 1949 Isländska
113-114 Saemundar-edda - Eddukvae i. Finnur Jónsson bjó til prentunar (flera utgåvor) 1926 Isländska
115 Sæmundar Edda - mit einem Anhang 1903 Fornisländska
116 Sæmundar Edda 1, Text - mit einem Anhang 1903 Tyska
117 Sæmundar Edda 2, Anmerkungen - mit einem Anhang 1903 Tyska
118 Snorra-Edda ásamt Skáldu og þarmeð fylgjandi ritgjörðum. Eptir gömlum skinnbókum útgefin af R. Kr. Rask. ... Stockhólmi 1818, prentuð í hinni Elménsku prentsmiðju Snorre Sturlasson 1818 Fornisländska
119-120 Edda-dikt (flera utgåvor) 1993 Norska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.