Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
101 Inbjudning till den glädje- och lyckönskningsfest, som med anledning af deras majestäter kejsaren-storfursten Alexander III:s och kejsarinnan Maria Feodorovnas kröning högtidligen begås af Alexanders universitetet i Finland, den 17 oktober 1883 Wilhelm Lagus 1883 Svenska
102 Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens finska krig jemte H. M. v. Buddenbrocks äreräddning Gabriel Lagus 1853 Svenska
103 Vid sidan af vägen Hugo Lagus 1915 Svenska
104 Om dödsstraffet Knut Ferdinand Lagus 1859 Svenska
105 Förteckning öfver anonyme författare i äldre årgångar af Åbo Tidningar Wilhelm Lagus 1870? Svenska
106 Förteckning öfver författarne i Allmän litteraturtidning utg. af ett sällskap i Åbo,år 1803 Wilhelm Lagus 1875 Svenska
107 Lärokurs i arabiska språket till universitets-ungdomens tjenst Wilhelm Lagus 1869- Svenska
108 Lärokurs i arabiska språket till universitets-ungdomens tjenst 1, Arabisk och allmän semitisk språkhistorie = 2 : Arabisk grammatik Wilhelm Lagus 1869 Svenska
109 Lärokurs i arabiska språket till universitets-ungdomens tjenst 3, Arabisk krestomati = 4 : Arabisk ordbok Wilhelm Lagus 1878 Svenska
110 Assistenten Aristides Tejtus äventyr Hugo Lagus 1920 Svenska
111 En berättelse om alkohol Hugo Lagus 1907 Svenska
112 Från tropikerna - bilder och berättelser Hugo Lagus 1901 Svenska
113 W.Rosenlew & co. aktiebolag 1853-1928. Illustr. Hugo Lagus 1928 Svenska
114 De Fennis in Batavia peregrinatis commentariolum quo universitati Lugduno-Batavæ secularia tertia gratulatur Wilhelm Lagus 1875 Svenska
115 Förteckning öfver författarne i Allmän litteraturtidning, utgifven af ett sällskap i Åbo, år 1803 Wilhelm Lagus 1872 Svenska
116 Granskning af originalkonceptet till Jesper Mattsson Krus' förteckning öfver finska adelns gods år 1618 Wilhelm Lagus 1870 Svenska
117 I kilskriftsfrågan - Anmälan af Fr. Lenormants "Etudes Accadiennes", Paris 1873 Wilhelm Lagus 1873. Svenska
118 Johan Jakob Nordström - minnestal på Finska wetenskapssocietetens års- och högtidsdag den 29 april 1875 omarbetadt och tillökt Wilhelm Lagus 1877 Svenska
119 Kilskriften och finnarne - Föredrag vid litterära soiréen den 6 April 1861 Wilhelm Lagus 1861 Svenska
120 Den klassiska forntidens ställning till medeltiden - Akad. avh. Wilhelm Lagus 1849 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.