Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: matthias 11986 träffar

Titel Författare År Språk
101 AquaRating: Un estándar internacional para evaluar los servicios de agua y saneamiento Matthias; Cabrera Krause 2015 Engelska
102 Handbook of Meningococcal Disease - Infection Biology, Vaccination, Clinical Management Matthias; Maiden Frosch 2006 Engelska
103 Invariatæ Aug. confessionis articulus XX de bonis operibus succinctis thesibus delineatus, quas ad mandatum atque moderamen reverendissmi in Christo Patris ac Domini, dn. Matthiæ Steuchii ... in anniversaria & solenni synodo Lundensi, anno 1711 dieb 10 & 11 Octobris, horis ante & post meridiem consvetis, in auditorio Carolino majori, publicæ ventilationi modeste submittit præses Matthias N. Rubenius. ... Respondentibus viris reverendis & doctissimis. Dno. Corvitz Tulin, past. in Örkeliunga & Rya. Dno. Petro Clivin, past. in Norrra Swallö. Dno. Alberto Bursio, past in Östra Torp & Lilla Isiæ Matthias Rubenius 1711 Latin
104 The paintings Matthias Grünewald 1958 Engelska
105 Disputationem philosophicam de synteresi ... sub præsidio ... Matthiæ Steuchii ... pro gradu philosophico publico eruditorum examini subjicit Andreas Rudhman, o. gothus. In audit. Gustav. majore ad d. 24 Maji. anni currentis 1682 Matthias Steuchius 1682 Latin
106 Matthias Calonius' brev till Nathanael Gerhard af Schultén 1802-1813 Matthias Calonius 1969 Svenska
107 Dissertatio gradualis de præstantia vitæ academicæ; quam, consensu ampliss. senatus philos. in reg. acad. Upsal. sub moderamine ... Matthiæ Asp ... publicæ censuræ modeste submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Ericus Wennerlind Vermelandus. In audit. Gust. maj. d. 3. Febr. anno MDCCXXXI. Horis ante meridiem consvetis Matthias Asp 1731 Latin
108 Dissertatio ethica de autarkeia quam ... præside ... M. Matthia Steuchio .. nec non ... placidæ eruditorum censuræ publicè submittit S.æ Regiæ M.tis stipendiarius Magnus Bredberg W-Gothus die 20 Aprilis anni 1678. in Auditorio Gust: Mai: solitis ante meridiem horis Matthias Steuchius 1678 Latin
109 Vägen till Jerusalem - valda texter ur Homo conditus Matthias Lincopensis 1986 Svenska
110 Dissertatio philosophica de cunctatione prudenti qvam ... præside ... M. Mathia Steuchio ... publico bonorum examini submittit S.æ R.æ M.tis stipendiarius Sveno P. Sylvius W-Gothus. Ad diem 4 Junii Anni MDCLXXXI in audit. Gustaviano Majore Matthias Steuchius 1681 Latin
111 Dissertatio philosophica de venatione qvam ... præside ... M. Matthia Steuchio ... publico bonorum examini submittit Jonas Gallerius O-gothus in audit. Gustav. Majori ad d. ... Anno M. DC LXXXI Matthias Steuchius 1681 Latin
112 Disputatio physica de vacuo quam ... sub præsidio ... M. Matthiæ Steuchii ... in Regiæ Upsaliensis Academiæ auditorio Gustaviano majori ad diem 15 maij anni 1678 horis ante meridiem consuetis pro gradu magisterii publico examini subiiciet Harald Vallerius O-Gothus Matthias Steuchius 1678 Latin
113 Specimen politicum, de legitima reipublicæ gubernatione, ad felicitatem civilem obtinendam; quod annuente amplissima facultate philosophica, et moderante ... Matthia Asp ... pro gradu publice examinandum sistit Petrus Djurberg, Upsaliensis. In auditorio Gustaviano majori ad diem XI. Maji. Horis antemeridianis Matthias Asp 1734 Latin
114 Strategic Human Resource Development Matthias T. Meifert (ed) 2013 Engelska
115 Dissertatio gradualis de Wikia Ostro-gothica; quam ... sub præsidio ... Matthiæ Asp ... publico examini sistit Wilhelmus Andreas Wennerdahl, Ostro-gothus. In auditorio Gustaviano, ad diem Novemb. anni MDCCXXXIII Matthias Asp 1733 Latin
116 Disputatio philosophica de vanis observationibus vulgi. Quam ... facultate philosophica in regia academia Upsaliensi, præside ... Matthia Steuchio ... pro gradu publice ventilandam proponit Olaus Lundius, Suderm. Iu ! auditorio Gustaviano ad diem tomrum Decemb. anno M. DC. LXXIX Matthias Steuchius 1679 Latin
117 Dissertatio academica de monte Brunconis, vulgo Brunckeberg, quam ... sub præsidio ... Matthiæ Asp ... In audit. Gust. majori ad diem XII. Junii anno MDCCXXXII. ad publicum examen modeste defert Jonas Bång, Olai fil. Horis ante meridiem consuetis Matthias Asp 1732 Latin
118 Statistical Diagnostics for Cancer Matthias; Emmert-Streib Dehmer 2013 Engelska
119 Disputatio philosophica de opinione, quam ... sub præsidio ... M. Matthiæ Steuchii ... placido examini submittit Johannes Krutenius roslagius, d. 28 Maji anno 1679, in aud. Gust. Maj. horis ante meridiem consvetis Matthias Steuchius 1679 Latin
120 Dissertatio academica, de Medelpadia antiqua et hodierna; quam ... præside ... Matthia Asp ... publicæ censuræ modeste exhibet Carolus Jonæ Genberg Medelpadvs, in auditorio Carolin. majori ad d. XV. Junii, anno MDCCXXXIV Matthias Asp 1734 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.