Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: reglemente 2677 träffar

Titel Författare År Språk
101 Reglemente för marinen 3 B, ändringar i reglemente för marinen : detta häfte omfattar samtliga före den 1 februari 1936 fastställda ändringar i RM III B, 1931 års upplaga 1936 Svenska
102 Reglemente för marinen D. 3 A, ändringar i reglemente för marinen : detta häfte omfattar samtliga ändringar före den 1 januari 1936 fastställda ändringar i RM III A, 1931 år upplaga 1936 Svenska
103-104 Reglemente för Handtverksföreningen i Norrköping - grundadt på den af Kongl. Maj:t i nåder fastställde fabriks- och handtverks-ordning den 22 dec. 1846 samt kongl. Commerce-collegii på Kongl. Maj:ts nådiga befallning utfärdade circulärbref angående reglemente för handtverks-föreningar i rikets städer af den 27 januari 1847 (flera utgåvor) 1865 Svenska
105 Reglemente för stam-holländerierna 1846 Svenska
106 Reglemente för Fosterländska föreningens afdelning inom Jönköpings län 1853 Svenska
107 Reglemente för auktions-kammaren i Sundsvall 1860 Svenska
108 Skjutsväsen - reglemente för Malmö skjuts-inrättning 1867 Svenska
109 Vattenverket - reglemente för Malmö stads vattenverk 1908 Svenska
110 Reglemente för bajonettfäktning - afd. 1-2 Per Henrik Ling 1836 Svenska
111 Reglemente för Riksdagsbiblioteket 1958 Svenska
112 Reglemente för Handtverks-borgare-föreningen i Halmstad - sådant det antagits den 25 maj 1860, med de förändringar och tillägg, som i detsamma den 29 juli och 14 oktober s. å. samt d. 27 jan. 1861 blifvit beslutade 1861 Svenska
113 Reglemente för Riksgäldskontoret - utfärdadt vid slutet af 1907 års riksdag 1907 Svenska
114 Reglemente för Rödakorskårerna - 1946 1947 Svenska
115 Reglemente för arméens cavalerie Del 1, Första delen, innehållande: 1:o Recrüt-scholan. 2:o Remonte-scholan. 3:o Exercitie reglemente för en squadron 1779 Okänt
116-118 Reglemente för Kommunstyrelsen (flera utgåvor) 2020 Svenska
119 Reglemente för marinen 1931 Svenska
120 Reglemente för Myndighetsnämnden 2020 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.