Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: student i lund 1970 1566 träffar

Titel Författare År Språk
101 Avaliação familiar I: funcionamento e intervenção uuuu-uuuu Okänt
102 2003.1b-2000 IEEE Standard for Information Technology - Test Methods Specifications for Measuring Conformance to POSIX/Sup R/ - Part 1: System Application Program Interface API - Amendment 1: Real-t 2000 Okänt
103 Seventeenth Workshop on Parallel and Distributed Simulation, 2003. (PADS 2003). Proceedings 2003 Okänt
104 2012 15th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC) 2012 Okänt
105 Sonic Interactions for Virtual Environments (SIVE), 2015 IEEE 2nd VR Workshop on 2015 Okänt
106 The last great American picture show - new Hollywood cinema in the 1970s 2004 Engelska
107 demographic evolution of Surinam 1920-1970; a socio-demographic analysis H. E Lamur 1973 Okänt
108 Conversations with Christian Metz : Selected Interviews on Film Theory (1970-1991) 2017 Okänt
109 Nye høyder. Framveksten av Universitetet i Nordland Linda Haukland uuuu-uuuu Okänt
110 Symposium on Several Complex Variables, Park City, Utah, 1970 R. M. Brooks 1971 Engelska
111 2020 IEEE/IAS 56th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS) uuuu-uuuu Okänt
112 Doctrine of eternal recurrence - the U.S. military and counterinsurgency doctrine, 1960-1970 and 2003-2006 Austin G. Long 2008 Engelska
113 Archéologie et histoire de l’Église d’Afrique. Uppenna I uuuu-uuuu Okänt
114 Healthcare in Ireland and Britain 1850-1970: Voluntary, regional and comparative perspectives 2014 Okänt
115 In Leijdeckers voetspoor: Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. II: 1900-1970 Swellengrebel 1978 Okänt
116 Aprendre de lletres: literatura i pedagogia, vides paral·leles uuuu-uuuu Okänt
117 "American Labour's Cold War Abroad : From Deep Freeze to Détente, 1945-1970" Anthony Carew 2018 Okänt
118 Il carteggio fra Roberto Michels e i sindacalisti rivoluzionari uuuu-uuuu Okänt
119 Following Tradition Simon. Bronner uuuu-uuuu Okänt
120 The Viability of Human Security From Concept to Practice Monica den Boer uuuu-uuuu Okänt

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.