Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 387 träffar

Titel Författare År Språk
101 Sjukvårdsupplysning om primärvården i ett sjukvårdsdistrikt - en analys av nuläget och förslag till fortsatt utveckling Inga-Britt Borén 1977 Svenska
102 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 2020 Svenska
103 Samråd om betydande miljöpåverkan – Östlig förbindelse | Trafikverket 2016-10-20 Svenska
104-106 Radio och TV i ett - betänkande (flera utgåvor) Utredningen om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten 1999 Svenska
107 Öppet, men inte för alla - kulturmiljövårdsanslagets bidrag till öppna och tillgängliga kulturmiljöer 2019 Svenska
108 Rättvisan finns i betraktarens öga - röster från medborgare om rättvisa i vården Mari Broqvist 2007 Svenska
109 Informations- och hälsokampanj om alkoholen och dess skadeverkningar 1979 Svenska
110 Åvdåsvásstádus: Ansvar, avkolonialisering, helande - Ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015, Uppsala Samiskakvarlevor och vägar till upprättelse och självförtroende 21- 23 januari 2015 avbildade samer rasism helande. Ett symposium om rasbiologi avkolonialisering Åvdåsvásstádus: Ansvar 2015 Svenska
111 Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar - slutbetänkande Utredningen om tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten 1999 Svenska
112 Till allmänheten om kokoppor, ett säkert förwaringsmedel emot menniskokoppor. Andra upplagan./(Eberh. Munck af Rosenschöld.) Stockholm, tryckt hos Carl Delén och J.G. Forsgren. 1801 Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld 1801 Svenska
113 Hiv i Sverige - kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2011 Lars Plantin 2013 Svenska
114 Aktuellt om vetenskap & hälsa. Tema: Blod för livet 2016-11-01 Okänt
115 För att upplysa allmänheten om orsaken till undertecknads uppförande å förteckningen öfwer de till answar för lurendrägeri och tullförsnillning år 1813 bötfällde personer meddelas följande species facti . (Rubr.)/(Zacharias Fagerlund.) - (Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1814.) Zacharias Fagerlund 1814 Svenska
116 Uppdrag till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2016-06-30T10:26:09+02:00 Svenska
117 Pressen i provinsen - Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850 Patrik Lundell 2015 Svenska
118 Till wederläggning af det Species facti, som herr kammar-junkaren C.U. Gadde låtit af trycket utgifwa, och hwilket åtföljde tidningen Dagligt allehanda för den 21 i samma månad, meddelas härigenom följande handlingar, hwaraf allmänheten - bäst torde blifwa i författning att bedömma, om herr kammar-junkaren fått njuta lag och rätt till godo, eller om han af domare och embetsmän blifwit så behandlad, som han uti samma Species facti driftat förebära. =(Rubr.)= (Örebro, : tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1811.) 1811 Svenska
119 Förslag till regler för kontakten mellan allmänhet och sjukvården 1975 Svenska
120 Föreställningar om det mångkulturella samhället – religiös och sekulär identitet. Tomas Axelson, 1960- 2016-11-15 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.