Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: uppståndelse 103 träffar

Titel Författare År Språk
101 Den, äfwen under sin djupaste förnedring, både i ord och gerningar mäktige Jesus af Nazareth - det är: Predikningar öfwer de sju ord, som frälsaren talade under sitt yttersta lidande, samt underwerken, som skedde wid hans död på korset, jämte ett bihang innehållande twänne predikningar: om Christi första ord efter uppståndelsen och om underwerken som skedde uti Christi uppståndelse Peder Hersleb 1858 Svenska
102 The christnas sällaste lijf och högsta winning then the äga i lijfwet then the omfatta i döden then the behålla i ewigheten uthi en christelig lijkpredijkan betrachtat då hans kongl. may:tz troo man och öfwerst leutnant af skåniske infanterie - regementet ... Gustaf Miles Fletwod ... wardt till sin andelöse lekamen befordrat till sin hwijlostad under jorden, att afwachta den stora herrans tillkommelses dag och alt kiötz uppståndelse som skiedde i Segersta kyrkia den 14. januarij. : Åhr 1706. Af Andrea Wictorino ... Strängnäs, tryckt af Baltzar Widman kongl. coll. booktr Andreas Wictorinus 1706 Svenska
103 Sjung till Herrens ära Musiktryck - församlingssånger 2008 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.