Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Arne Andersson 185 träffar

Titel Författare År Språk
121 Brottning - åren 1932-1959 : åren 1959 till 1969 1987 Svenska
122-123 Department of Medical Cell Biology - Annual Report 2008 (flera utgåvor) 2009 Engelska
124 Kadmiumhalter i matjorden i svensk åkermark - Cadmium contents in the plough layer of Swedish agricultural soils Jan Eriksson 1995 Svenska
125 Tillståndet i svensk åkermark = - Current status of Swedish arable soils Jan Eriksson 1997 Svenska
126 Åkermarkens matjordstyper - Texture of agricultural topsoils in Sweden Jan Eriksson 1999 Svenska
127 Final report - European Commission's proficiency test on pesticide residues in fruit and vegetables 1999 Engelska
128 Finns tid i psykiatrin? - en studie över arbetstidens fördelning samt resursfördelning inom psykiatrisk verksamhet i Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt och Södra Älvsborgs sjukhus 1999 Svenska
129 Fosforupplagringen i svensk jordbruksmark - Phosphorus accumulation in Swedish agricultural soils 1998 Svenska
130 A socio-technical comparison of rail traffic control between GB and Sweden UK London 2013 4th International Conference on Rail Human Factors; March 5-7 David Golightly 2013 Engelska
131 Från postmästare Wallins kamera - Sandbyprofiler under 1950-talet Bertil Gustafsson 2014 Svenska
132 I den här världen är allt möjligt - en pjäs Klaus Hagerup 1980 Svenska
133 Slaktkroppar från svin - egenskaper och utbyte vid kommersiell styckning Ingemar Hansson 1993 Svenska
134 Utvärdering av system för registrering av tid inom hemvård Carina Helgesson-Björk 2001 Svenska
135 Svenska golfförbundets utbildning i tävlingsledning och regler - TLR steg 1 Thorsten Hellmark 2009 Svenska
136 Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby fågelstation 2015 Magnus Hellström 2015 Svenska
137 Norge og Sverige gjennom 1000 år - i feide og fellesskap Alf Henrikson 1985 Svenska
138 Hushållsvetemjöl - en kvalitetsundersökning : tabeller 1987 Svenska
139 Informationscentrum för äldre och närstående i Sjuhärad - slutrapport till Socialdepartementet 2002 Svenska
140 Operative tests of a new system for train traffic control France Lille 2009 March 3-5 Third International Conference on Rail Human Factors Gunnika Isaksson-Lutteman 2009 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.