Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 309 träffar

Titel Författare År Språk
121 Arninge-Ullna - arkeologisk utredning utmed ny sträckning av kabelförband mellan Arninge-Ullna, Täby socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2009 Svenska
122 Aska by - arkeologisk utredning vid RAÄ 658:1 intill Aska by, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Margareta Boije 2010 Svenska
123 Avkommeprövning av polska plusträd - avelsvärdering baserad på försöken: Hjuleberg: S21F842983 (S21F822A1), S21F842987 (S21F822AB1), Västra Ryd: S21F842984 (S21F822A2), S21F842988 (S21F822AB2), Årdala: S21F842986 (S21F822A4), S21F842990 (S21F822AB4) Maria Boije 2002 Svenska
124 Bro-Skällsta - arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll kring fornlämningarna RAÄ 17:1, 18:1, 18:3 samt 52:1, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland : arkeologisk förundersökning Margareta Boije 2012 Svenska
125 Finsta - arkeologisk utredning på Finsta 1:66, kederid docken, Norrtälje kommun, Uppland Margareta Boije 2009 Svenska
126 Det gamla Grisslehamn - stormaktstidens port mot öster : slutrapport från ett kulturhistoriskt forskningsprojekt, Väddö socken och Norrtälje kommun, Uppland Margareta Boije 2012 Svenska
127 Grankloner från 1978. 1979, 1981, 1982 och 1983 års plusträdsurval i södra Sverige - Avelsvärdering baserad på försöken: Nöbbele: S21F8621021, S21F8621025, S21F8621029, S21F8621033, Hörby: S21F8621022, S21F8621026, S21F8621030, S21F8621034, Remningstorp: S21F8621023, S21F8621027, S21F8621031, S21F8621035, Sund: S21F8621024, S21F8621028, S21F8621032, S21F8621036 Maria Boije 2001 Svenska
128 Grankloner från 1978 års klonurval - genotypvärdering baserad på klontesterna S21S842969 (S21S812A1) Karlstorp, Vetlanda och S21S842970 (S21S812A2) Kongalund, Svalöv Maria Boije 2002 Svenska
129 Grankloner från 1981 och 1982 års plusträdsurval i södra Sverige - avelsvärdering baserad på försöken: Verum: S21F8721057, S21F8721058, S21F8721059, S21F8721060, Ekebo: S21F8721061, S21F8721062, S21F8721063, S21F8721064, Torpa: S21F8721065, S21F8721066, S21F8721067, S21F8721068, Alseda: S21F8721069, S21F8721070, S21F8721071,S21F8721072 Maria Boije 2000 Svenska
130 Grankloner från 1983 års klonurval i zon 9 - genotypvärdering baserad på försöken Hörby, S21S8621040, Arlösa, S21S8621041 Maria Boije 2001 Svenska
131 Investigations of proneural glioblastoma to identify novel therapeutic targets Maria Boije 2011 Engelska
132 Rödbacka - arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Rödbacka, intill RAÄ 25:1, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Margareta Boije 2010 Svenska
133 Värmdö kyrka - arkeologisk utredning : arkeologisk utredning kring Värmdö kyrka, Värmdö socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2012 Svenska
134 Wira bruk - antikvarisk kontroll i samband med schaktning inom Wira bruk, RAÄ 7:1, Roslags Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland Margareta Boije 2010 Svenska
135 Till allmänheten. I anledning af hr Grevesmöhlens sista skrift, kallad Lurifax. =(Rubr.)=/(Ludvig Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
136 Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande: besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga fåre-döden: med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant. Framgifwen af Carl Gustaf Boije, och til trycket befordrad af riksens högloflige ständers manufactur-contoir. Stockholm, tryckt hos Lor. Ludv. Grefing, 1756 Carl Gustaf Boije 1756 Svenska
137 Högvälborne herr grefve, justitiæ-canceller och commendeur af kongl. maj:ts nordstjerne-orden! =(Rubr.)=/(Ludvig Boije.) (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
138 Boplatslämningar vid Viggby ängar - arkeologisk för- och delundersökning av fornlämning RAÄ 462, Viggbyholm, Täby socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2008 Svenska
139 Skogsvandringar - spår av dagligt liv Margareta Boije 2010 Svenska
140 Occurrence of mastitis in dairy buffaloes under different milking management systems in Sangli district, India Caroline Boije 2003 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.