Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Michael Bellman 650 träffar

Titel Författare År Språk
121 Ceremoniel vid parentationen, i Bacchi ordens-capitel, hållen öfver brännvins-brännaren och riddaren Lundholm, den 15 october 1769 Carl Michael Bellman 1769? Svenska
122-123 Ceremonielle vid Parentation i Riddar-Capittlet af de Två Förgyllta Svinen, hållen öfver Bränvinsbrännaren och Ridd. Lundholm d.15 Okt.1769 af Ordensparentatorn... Janke Jensen - Vf 20 (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1769 Svenska
124 Ceremonielle vid Parentationen, i Riddare Capitlet af de Två Förgylta Svinen hållen öfver Bränvins Brännaren och Riddaren Lundholm, den 15 October 1769 af Ordens Parentatorn och Ceremonie-mästaren Perukmakare Gesällen, Janke Jensen Carl Michael Bellman 1769? Svenska
125 C.M. Bellman, två brev i samtida avskrift - Vf 38f Carl Michael Bellman 1770-1785? Svenska
126 C.M. Bellmans brev till Johan Fredrik Granschoug - Vf 38e Carl Michael Bellman 1770-1777? Svenska
127 C.M. Bellmans brev till "min gunstiga Fru" - Vf 38:1 Carl Michael Bellman 1793 Svenska
128 C.M. Bellmans Skaldestycken, efter C.M. Völschows manuscripter första gången utgifna. I tvenne delar. Stockholm. Hos Strinnholm och Häggström. =1-2. 1814.= Carl Michael Bellman 1814 Svenska
129-130 C.M. Bellmans Skaldestycken, efter C.M. Völschows manuscripter första gången utgifna. I tvenne delar. Stockholm. Hos Strinnholm och Häggström. =1-2. 1814.= Del 1, Förra delen. 1814. =Titelbl. till hela arbetet:= 02 s. 06 , xiv, 398 s (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1814 Okänt
131-132 C.M. Bellmans Skaldestycken, efter C.M. Völschows manuscripter första gången utgifna. I tvenne delar. Stockholm. Hos Strinnholm och Häggström. =1-2. 1814.= Del 2, Senare delen. 1814. 02 , 376 s (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1814 Okänt
133 C.M. Bellmans Wisa om Gubben Noach Carl Michael Bellman 1921 Svenska
134 Dialogue & Elegi vid fru Anne Charlotta Schröderheims död 1 jan. 1792 - Vf 38i Carl Michael Bellman 1792 Svenska
135 Dikt i utvalg ved Erling Nielsen Carl Michael Bellman 1960 Norska
136 Dikter Carl Michael Bellman 1916-1977 Svenska
137 Dikter D. 1, Fredmans epistlar Carl Michael Bellman 2016 Svenska
138-139 Dikter D. 1, Fredmans epistlar : text (flera utgåvor) Carl Michael Bellman 1916 Svenska
140 Dikter D. 2, Fredmans epistlar Carl Michael Bellman 2016 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.