Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Collinder 283 träffar

Titel Författare År Språk
121 Svensk-estnisk hjälpbok Björn Collinder 1944 Svenska
122 The Affinities of Lapp Björn Collinder 1945 Okänt
123 Das Alter der Volkharmonie in den uralischen Sprachen Björn Collinder 1942 Okänt
124 Das Wort als phonetische Einheit Björn Collinder 1939 Svenska
125 Die altkretische "Kephti"-Sprache Björn Collinder 1933 Svenska
126 Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen 1-2 Björn Collinder 1931-1941 Svenska
127 Distant linguistic affinity - summary Björn Collinder 1966 Engelska
128 Ein indoeropäische Wohllautgessetz - vorläufige Mitteilung Björn Collinder 1945 Okänt
129 Einige Grundbegriffe der lautlehre kritisch erörtert Björn Collinder 1933 Svenska
130 Finnarnas folkliga kväden Björn Collinder 1952 Svenska
131 Finnisch als Kultursprache Björn Collinder 1965 Tyska
132 Finsk läsebok 2, Handledning - med korta förklaringar och finsk-svensk ordförteckning Björn Collinder 1936 Svenska
133 Finsk läsebok 3, Ordbok - med korta förklaringar och finsk-svensk ordförteckning Björn Collinder 1937 Svenska
134 Finsk läsebok... Handledning till Finsk läsebok fortsättningsskolor i Tornedalen. På uppdrag av Kungl. skolöverstyrelsen utarb Björn Collinder 1936 Svenska
135 Indo-uralische Nachlese Björn Collinder 1945 Svenska
136 Indo-uralisches Sprachgut - die Urverwandtschaft zwischen der indoeuropäischen und der uralischen (finnischugrisch-samojedischen) indoeuropäischen und der uralischen (finnischugrischsamojedischen) Björn Collinder 1934 Tyska
137 Die indouralische Sprachvergleichung und die Layngaltheorie Björn Collinder 1967 Tyska
138 Jukagirisch und Uralisch Björn Collinder 1940 Tyska
139-140 Karl Bernhard Wiklund (flera utgåvor) Björn Collinder 1935 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.