Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 254 träffar

Titel Författare År Språk
121-122 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:7, Stockholms stads tänkeböcker 1584-1588 (flera utgåvor) 1947 Svenska
123-124 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:8, Stockholms stads tänkeböcker 1589-1591 (flera utgåvor) 1948 Svenska
125 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 3:2, Stockholms stads skottebok 1501-1510 1915 Svenska
126 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 1:1, Stockholms stads jordebok 1420-1474 1876 Svenska
127 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 1:2, Stockholms stads jordebok 1474-1498 1876 Svenska
128 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2:3, Stockholms stads tänkeböcker 1492-1500 1930 Svenska
129 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2:4, Stockholms stads tänkeböcker 1504-1514 1931 Svenska
130 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2:5, Stockholms stads tänkeböcker 1514-1520(-1524) : jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520-1524 samt stadens kopiebok 1520-1522 1933 Svenska
131 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2:1, Stockholms stads tänkeböcker 1474-1483 samt burspråk 1917 Svenska
132 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:2, Stockholms stads tänkeböcker 1549-1553 1937 Svenska
133 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:1, Stockholms stads tänkeböcker 1544-1548 1936 Svenska
134 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:3, Stockholms stads tänkeböcker 1553-1567 1939 Svenska
135 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:4, Stockholms stads tänkeböcker 1568-1575 1941 Svenska
136 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:5, Stockholms stads tänkeböcker 1576-1578 1943 Svenska
137 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 2, N.F.:6, Stockholms stads tänkeböcker 1578-1583 1945 Svenska
138 Det går an - faksimil av 1839 års upplaga med författarens egna kommentarer Carl Jonas Love Almqvist 1965 Svenska
139 De interno religionis principio commentationes. Quarum partem secundam ex spec. sacræ regiæ majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. ... Carolus Jonas Almquist ... et ... Ericus Olavus Holmberg Norrlandus. In audit. Gustav. die X Mart. MDCCCXXXVIII. H. A. M. S Karl Jonas Almquist 1838 Latin
140 Theses, quas ex præscripto constitutionis regiæ et venia max. ven. consist. eccl. Ups. ... publicæ censuræ modeste subjicit ... Carolus Jonas Almquist ... respondente Erico Jona Nordenson V. D. M. stip. Adlersparr. In audit. eccles. die XIII Dec. MDCCCXXX. H. A. M. S Karl Jonas Almquist 1830 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.