Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Karlsson 597 träffar

Titel Författare År Språk
121 Experiments in industrial democracy in Sweden Lars Erik Karlsson 1970 Engelska
122 Utveckling av kvalitet inom vård och omsorg i Vansbro kommun - en lägesrapport Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
123 Precision electron spectroscopy for studies of nuclear and atomic energy levels Sven-Erik Karlsson 1967 Engelska
124 Turism för alla - en berättelse om och en bedömning av ett projekt Sven-Erik Karlsson 1998 Svenska
125 Utvecklingen mot centrala avtalsförhandlingar mellan LO och SAF Sten-Erik Karlsson 1970 Svenska
126 Golf för nybörjare Harry Karlsson Fakt 1979 Svenska
127 FIMEK - vår historia Sven-Erik Karlsson 1988 Svenska
128 Demokratisk arbetsorganisation - ett försök till definition Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
129 LO i världen - en beskrivning av LO's internationella verksamhet Erik Karlsson 1987 Svenska
130 Dokumentundersökningar Jan-Erik Karlsson 1988 Svenska
131 Aktiva arbetsplatser - om utveckling av arbetsmiljö och arbetsorganisation i demokratiska former Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
132 Ozon påverkar tillväxten hos gran i Sverige - rapport från en fyraårig fältkammarstudie Per Erik Karlsson 1998 Svenska
133 Marknära ozon, SO₂, NO₂ och sot vid Östads säteri 1987-2003 Per Erik Karlsson 2004 Svenska
134 Frötuna under senare tid - 1900 till 2013 Lars-Erik Karlsson 2013 Svenska
135 Boken om Hjälmaren Helena Karlsson 2005 Svenska
136 μ SR experiments at the CERN SC Erik B. Karlsson 1991 Engelska
137 Livet i ett hörn av Svanskog: i en utkant av Värmland 1930–1950 Erik Karlsson 2016 Svenska
138 Arbetsvetenskapligt forskningsprogram vid Högskolan i Örebro Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
139 Demokratisk arbetsorganisation - ett försök till definition Lars Erik Karlsson 1995 Svenska
140 Fackliga arbetsformer och förändrad arbetsorganisation vid Folksam - Sammanfattning Lars Erik Karlsson 1985 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.