Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Karlsson 644 träffar

Titel Författare År Språk
121 Studies of excitation modes of atomic nuclei by means of magnetic moment determinations and general decay investigations - construction of an instrument for determinations of electromagnetic moments of nuclei by angular correlation methods B. Erik Karlsson 1962 Engelska
122 Balance of payments, Namibia - 1990 to 1992 Erik L. Karlsson 1993 Engelska
123 SDK - Stockholms stadsfullmäktiges diskussionsklubb 1891-1951 Erik Karlsson 1955 Svenska
124 Handstilsundersökningar Jan-Erik Karlsson 1987 Svenska
125 Experiments in industrial democracy in Sweden Lars Erik Karlsson 1970 Engelska
126 Utveckling av kvalitet inom vård och omsorg i Vansbro kommun - en lägesrapport Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
127 Precision electron spectroscopy for studies of nuclear and atomic energy levels Sven-Erik Karlsson 1967 Engelska
128 Turism för alla - en berättelse om och en bedömning av ett projekt Sven-Erik Karlsson 1998 Svenska
129 Utvecklingen mot centrala avtalsförhandlingar mellan LO och SAF Sten-Erik Karlsson 1970 Svenska
130 Golf för nybörjare Harry Karlsson Fakt 1979 Svenska
131 FIMEK - vår historia Sven-Erik Karlsson 1988 Svenska
132 Demokratisk arbetsorganisation - ett försök till definition Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
133 LO i världen - en beskrivning av LO's internationella verksamhet Erik Karlsson 1987 Svenska
134 Dokumentundersökningar Jan-Erik Karlsson 1988 Svenska
135 Aktiva arbetsplatser - om utveckling av arbetsmiljö och arbetsorganisation i demokratiska former Lars Erik Karlsson 1997 Svenska
136 Ozon påverkar tillväxten hos gran i Sverige - rapport från en fyraårig fältkammarstudie Per Erik Karlsson 1998 Svenska
137 Marknära ozon, SO₂, NO₂ och sot vid Östads säteri 1987-2003 Per Erik Karlsson 2004 Svenska
138 Frötuna under senare tid - 1900 till 2013 Lars-Erik Karlsson 2013 Svenska
139 Boken om Hjälmaren Helena Karlsson 2005 Svenska
140 Nils Celsius : Kyrkan och naturvetenskapen Erik B. Karlsson nnnn Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.