Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunnar Eriksson 347 träffar

Titel Författare År Språk
121 Problempanorama från en vård- och servicecentrals horisont Gunilla Fahlström 1986 Svenska
122 Socialt arbete på vårdcentral - Noradelen Görel Bånghagen 1982 Svenska
123 Forskningsprogram för Haga-projektet - samverkan mellan socialvård och primärvård : perspektivplan 1981-84 Carl-Gunnar Eriksson 1981 Svenska
124 Vad är en kommundiagnos? Carl-Gunnar Eriksson 1981 Svenska
125 Att arbeta på en vård- och servicecentral - en studie av personalens erfarenheter under första halvåret Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
126 Befolkningens kontakt med hälso- och sjukvården. 1. Före vårdcentralens öppnande Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
127 Befolkningens åsikter om en vårdcentral före dess öppnande Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
128 Att söka kunskap på fältet - problem och möjligheter ur Örebros horisont Carl-Gunnar Eriksson 1982 Svenska
129 Ur fädrens spår för framtida segrar - forskning kring järnvägssystem Mats-G. Engström 1990 Svenska
130 Samverkan mellan primärvård och socialtjänst på en vårdcentral - plan för verksamhetsåret 1982-83 Carl-Gunnar Eriksson 1982 Svenska
131 Forskningsprogram för Hagaprojektet: Samverkan mellan primärvård och socialtjänst på en vårdcentral - plan för verksamhetsåret 1983-84 Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
132 Hälsans ideologi och praktik Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
133 Att bo och leva i Haga och Tysslinge - en rapport från levnadsnivå undersökning 1 Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
134 Att genomföra en levnadsnivåundersökning med intervjumetod - erfarenheterfrån levnadsnivåundersökning 2 Carl-Gunnar Eriksson 1983 Svenska
135 Sociala problem bland 21-35-åringar - bilder av urvalet i levnadsnivåundersökning 2 Gunilla Fahlström 1983 Svenska
136 Teleköp på väg - effekter på res- och transportmönster Tomas Ohlin 1990 Svenska
137 Teletjänster och förändrat resande - en studie av konsekvenser av nya teletillämpningar i anknytning till projekt Teleguide Tomas Ohlin 1989 Svenska
138 Befolkningens kontakter med hälso- och sjukvården - 18 månader efter Haga vårdcentrals öppnande Carl-Gunnar Eriksson 1984 Svenska
139 Suicidalt beteende - en studie av studier samt några ord på vägen Carl-Gunnar Eriksson 1972 Svenska
140 Svenskt näringsliv internationaliseras - nya kontakt- och transportmönster : förstudie Mats-G. Engström 1990 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.