Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Lundberg 229 träffar

Titel Författare År Språk
121 Wikingen Erik Gustaf Geijer 1856 Tyska
122-123 Blåkulle-färderna, eller handlingar om trolldoms-väsendet i Dalarne åren 1668-1673 (flera utgåvor) 1845-1849 Svenska
124 Landtdagarne i Westergötland 1676. Akademisk afhandling med philosophiska facultetens samtycke och under inseende af ... doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden utgifven och till offentlig granskning framställd af frih. Reinh. Carl G. Rudbeck af Vestgöta landskap, å Gustavianska lärosalen den 15 juni 1848 5 Johan Henrik Schröder 1848c Svenska
125 Le comte de Tessin - un ambassadeur-collectionneur suédois à Paris au XVIIIe siècle Gunnar W. Lundberg 1961 Franska
126 Methodius, biskop af Olympus, död 311(12) - En studie i den för-nicenska patristiken af Carl Gustaf Lundberg. Med ett förord af professor O.Ahnfelt Carl Gustaf Normann-Lundberg 1901 Svenska
127 Visby Ferdinand Boberg 1939 Engelska
128 Visbybilder - från forntid och hansevälde Ferdinand Boberg 1944 Svenska
129 Hembygden - från stendös till stadshus 1936 Svenska
130 Språkvetenskapliga anteckningar Handskrift 17?? Flerspråkigt verk
131 Sågställarn - anvisning för att, af olika storlekar timmer, med bästa beräkning tillverka plankor, bräder, jernbansyllar & staf. Sic! : 27 plancher, med särskildt häftad text Gustaf von Holten 1874 Svenska
132 En liten samling tillfällighets-dikter Gustaf Hallgrén 1865 Svenska
133 Arboga krönika I, Medeltidsminnen - efter samtida källor Gustaf Bergström 1892 Svenska
134 Arboga krönika II, Nyare tiden - efter samtida källor Gustaf Bergström 1895 Svenska
135-136 Afhandling om den förbättrande och förenklade nya Magerska linspinnings-methoden, jemte en wida ändamålsenligare method, för så wäl dubbel- som enkelspinning, med förändring af en wanlig spinnrock, både för en och flere personer på en och samma gång, hwarigenom den motsvarar nyttan af 4 serskilda wanliga spinnrockar; äfwensom om bästa sättet, att få linet genom själfwa röttningen mycket finare och mjukare, få att det derigenom blifwer ojemförligt ändamålsenligare till både spinning, garn och wäfnader, än hwad genom den wanliga linrötningen och torkningen kan åstadkommas ... Med en större lithografierad planch (flera utgåvor) Gustaf Ekenmark 1848 Svenska
137 Landbyska verket I - Daneliuska huset, Östermalm, Stockholm : bebyggelsehistorisk inventering Lena Lundberg 2020 Svenska
138 Hymenoptera Europaea - praecipue borealia : formis typicis nonnullis specierum generumve exoticorum propter nextum systematicum associatis per familias, genera, species et varietates Anders Gustaf Dahlbom 1843-1853 Latin
139 Anteckningar under en resa genom Tyskland, Belgien, Frankrike och England år 1845 Carl Gustaf Jungberg 1846 Svenska
140 Napoleon och pohlackerne - poetisk-historisk skildring i tvenne afdelningar Gustaf Johan Schartau 1837 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.