Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans 126495 träffar

Titel Författare År Språk
121 Hans Fallada - sein Leben in Bildern und Briefen 1997 Tyska
122 Festschrift für Hans Liermann zum 70. Geburtstag 1964 Tyska
123 Ur Hans Järtas literära brefväxling 1:1-2, Bref till och från C. G. v. Brinkman Hans Järta 1899-1900 Svenska
124 Diskussion über Hans Küngs "Christ sein" cop. 1976 Tyska
125 Hans Henny Jahnn, der Tragiker der Schöpfung - Beiträge zu seinem Werk Hans Wolffheim 1966 Tyska
126 Hans Isaksson - Works 1998-2006 Hans Isaksson 2006 Engelska
127 Hans Otto - Schauspieler und Revolutionär 1970 Tyska
128 Hans Daucher - Augsburger Kleinplastik der Renaissance Thomas Eser cop. 1996 Tyska
129 Hans Gothlin - målningar - objekt 1997 Hans Gothlin 1997? Svenska
130 Hans Haacke - unfinished business Hans Haacke cop. 1986 Engelska
131 Hans Hedenström Hans Hedenström 1992 Svenska
132 Sprachgeschichtliche Untersuchungen zum älteren und neueren Deutsch - Festschrift für Hans Wellmann zum 60. Geburtstag cop. 1996 Tyska
133 Zumthor sehen - Bilder von Hans Danuser = Seeing Zumthor : images by Hans Danuser Hans Danuser 2009 Tyska
134-135 Mål, motiv och verksamhet - en SIFO-undersökning om delägarnas syn på Svenska arbetsgivareföreningen och dess förbund (flera utgåvor) Hans De Geer 1987 Svenska
136 Ausgewählte Exkursionen zur Landeskunde von Niedersachsen und Bremen - Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Heinrich Seedorf 1988 Tyska
137 Erkämpfte Freiheit - Erinnerungen Hans Küng 2004 Tyska
138 Lingua Latina per se illustrata 1, Exercitia Latina Hans Henning Orberg Hans H. Ørberg 2005 Engelska
139 Paris, New York, Shanghai - en bok om världens före detta, nuvarande och (kanske) framtida huvudstad Hans Eijkelboom 2009 Svenska
140 Hans Coper Tony Birks 1991 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.