Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
121 Dissertatio historico-philosophica sistens ordinem, quo, ex independentia naturali, in disciplinam civilem homines successerint. Cujus partem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu exhibet Petrus Kernell, stip. Baner. Ostrogothus. In Audit. Gust. maj. d. V. Apr. MDCCLXXXVIII. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
122 Dissertatio qua disquiritur an omnia peccata errores sint, quam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico examini offert Johannes Noréus, stip. Stiegl. Uplandus. In Audit. Gust. Maj. d. XXX Nov. MDCCXCI. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
123 Dissertationem de philosophiæ in historia usu, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice pro gradu proponit Carolus Johannes Lindegren, Stipend. Reg. Wetsmannus. In Audit. Eccles. d. 9 Jun. 1791. H. C Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
124 Dissertationis de historia ciborum, quatenus historiam hominis moralem et politicam ingrediuntur. Continuatio prima quam venia ampl. facult. philos. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... p. p. Samuel Juringius, Ostrogothus. In aud. Gust. maj. die 25 Jun. 1794. h. a. m. s Jacob Fredrik Neikter 1794 Svenska
125 Examen opinionis Beccarianæ de poenis capitalibus, quod, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Adolphus Henricus Arnberg, stip. Grönv. Dalek. In Audit. eccles. d. VIII. Jun. MDCCXCI Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
126 Fasti Skyttiani, consensu fac. phil. Upsal. præside Jac. Fr. Neikter, ... descripti a Petro Lindblad, Ostrogotho. In audit. Gust. maj. d. II Junii MDCCLXXXVII. Pars II Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
127 In sententiam ill. Home de diversitate specierum humani generis animadversiones, quarum partem priorem ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Georgis Bergman, Stip. Piper. Medelpadus. In Audit. Gust. Maj. d. 7 Junii 1797. Horis ante meridiem consvetis Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
128 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a Petro Lindahl, stip. reg. Ostrogotho. Pars VI. In aud. Gust. maj. d. XXVIII Nov. MDCCLXXXVIII. h. & l. s., D. 6 Jacob Fredrik Neikter 1788 Svenska
129 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a Nicolao Adolfo Humble, Ostrogotho. Pars III. In aud. Gust. maj. D. XXVIII Martii MDCCLXXXVII., P. 3 Jacob Fredrik Neikter 1787 Svenska
130 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a stipendiario regio Samuel Sahlstedt, Sudermanno. Pars V In aud. Gust. maj. d. XXVIII Nov. MDCCLXXXVII. h. & l. s, D. 5 Jacob Fredrik Neikter 1787 Svenska
131 Legatio Joh. Skytte, senioris, in Daniam MDCXV. Venia fac. phil. Ups. præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... exhibita a Nicolao Selldén, Vermelando. Pars IV. In aud. Gust. maj. d. XIII Junii MDCCLXXXVII., D. 4 Jacob Fredrik Neikter 1787 Svenska
132 Lineamenta juris publici Romano-Germanici, quorum continuationem primam ... sub moderamine ... Jac. Fr. Neikter ... pro gradu philosophico examini modeste offert, Petrus Henricus Liljensparre, Ostrogothus. In audit. Gustav. d. XXIV Maji MDCCLXXXVIII., d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
133 Monumenta et literae historiam Johannis Skytte senioris illustrantes. Quarum partem primam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter ... publice defendit Petrus Ericus Bergström, calmariensis. In audit. Gust. maj. d. XII Martii MDCCC. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
134 Monumenta et literae historiam Johannis Skytte senioris illustrantes. Quarum partem secundam ... præside mag. Jac. Fr. Neikter ... exhibet Fredricus Löfdahl. Dalecarlo-westmannus. In audit. Gust. maj. die IX Junii, MDCCCII. H. C Jacob Fredrik Neikter 1802 Latin
135 Observationes historico geographicæ de terris ad Mare Album, quæ in sagis Islandorum memorantur. Quarum partem primam consensu ampliss. facult. philos. Ups. præside ... Jac. Fred. Neikter ... Pro gradu p. p. Johannes Wilh. Carlström, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji, MDCCXCIV. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
136 Observationes historicæ de poenis Gothicis in legibus occurentibus, quarum partem primam ... et præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publice defendet Petrus Edlund, Nericius. In Audit. Gustav. Maj. d. X. Junii MDCCLXXXIX. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
137 Observationes nonnullæ circa eloquentiam ecclesiasticam. Quas ... præside ... Jac. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Petrus Lindahl, ... . In audit. Gust. maj. d. XIV Maji MDCCXCIV. H. A. M. S Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
138 Observationum historico-geographicarum particula, quam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... publico examini defert Laur. Dan. Hammarén, Wermelandus. In Audit. Gust. Maj. die XI Dec. MDCCCII. H. P. M. S Jacob Fredrik Neikter 1802 Latin
139 Specimen academicum de cura veterum legislatorum augendi frequentiam populi. Quod ... præside mag. Jac. Fr. Neikter, ... Exhibet Andreas Bratt, stip. Vicorin. Vestrogothus. In audit. Gust. maj. d. XIII Jun. MDCCLXXXIX Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
140 Specimen academicum de jure gentium apud Romanos, quod ... sub moderamine Mag. Jac. Fred. Neikter, ... proponit Engelbrectus Chr. Risell, Roslagus. In Audit. Gust. maj. d. XXX Maji MDCCLXXXIX. Horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.