Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 321 träffar

Titel Författare År Språk
121 Kompetensutveckling - på nya villkor 1998 Svenska
122 Läsförmåga och demokratifråga - betydelsen av bemannade skolbibliotek 2011 Svenska
123 Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt 2010 Svenska
124 Alla har rätt till en bra utbildning - om specialpedagoger i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola 1996 Svenska
125 Arbetsmiljö och inflytande - temahäfte 1992 Svenska
126-127 Avtal för lärarområdet (flera utgåvor) 2001 Svenska
128 Naturförskola - lärande för hållbar utveckling Anette Barr 2011 Svenska
129 Genuspraktika för lärare Bettina Berg 2000 Svenska
130 En bra start som lärare - en policyskrift om introduktionsår och provanställning 1999 Svenska
131 Skapande barn - att arbeta med bild i förskolan Stina Braxell 2010 Svenska
132 Upptäcktsresa utan slut - tankar om förskollärares yrkesroll Eva Campner 2001 Svenska
133 Lärare av i morgon Ingrid Carlgren 2002 Svenska
134 Diskussionsmaterial om arbetsmiljö och personalpolitik 1991 Svenska
135 En bra start - om inskolning och föräldrakontakt i förskolan Marie Eriksson 2010 Svenska
136 Lärande i sagans värld - om temaarbete i förskola och förskoleklass Marie Eriksson 2009 Svenska
137 Etik i princip & praktik - en antologi om lärares yrkesetik 2004 Svenska
138-139 Fackligt arbete på arbetsplatsen - handbok för ombud (flera utgåvor) 1999 Svenska
140 Första hjälpen - IT-lathund för pedagoger på alla stadier (och deras vänner och bekanta) Fredrik Falk cop. 1997 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.