Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 327 träffar

Titel Författare År Språk
121 Lärarna och den fria rörligheten Ulf Fredriksson 1993 Svenska
122 Om yrkesutbildning internationellt Ulf Fredriksson 1996 Svenska
123 Lika för lika - strategier för en jämställd skola : en rapport från jämställdhetsrådet med förbundsstyrelsens förslag till jämställdhetsstrategi Lärarförbundet 1998 Svenska
124 Kompetensutveckling - på nya villkor 1998 Svenska
125 Läsförmåga och demokratifråga - betydelsen av bemannade skolbibliotek 2011 Svenska
126 Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt 2010 Svenska
127 Alla har rätt till en bra utbildning - om specialpedagoger i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola 1996 Svenska
128 Arbetsmiljö och inflytande - temahäfte 1992 Svenska
129-130 Avtal för lärarområdet (flera utgåvor) 2001 Svenska
131 Naturförskola - lärande för hållbar utveckling Anette Barr 2011 Svenska
132 Genuspraktika för lärare Bettina Berg 2000 Svenska
133 En bra start som lärare - en policyskrift om introduktionsår och provanställning 1999 Svenska
134 Skapande barn - att arbeta med bild i förskolan Stina Braxell 2010 Svenska
135 Bättre och bättre som lärare - en ny syn på kompetensutveckling 1995 Svenska
136 Upptäcktsresa utan slut - tankar om förskollärares yrkesroll Eva Campner 2001 Svenska
137-138 Lärare av i morgon (flera utgåvor) Ingrid Carlgren 2002 Svenska
139 Diskussionsmaterial om arbetsmiljö och personalpolitik 1991 Svenska
140 En bra start - om inskolning och föräldrakontakt i förskolan Marie Eriksson 2010 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.