Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1063 träffar

Titel Författare År Språk
121 Nutrient analysis of dairy foods and vegetarian dishes 2007 Engelska
122 Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur - årsrapport 2008 Malin Persson 2009 Svenska
123 Validitet av ett nordiskt konsumtionsfrekvensformulär för potatis, grönsaker, frukt och bär Stina Persson 2002 Svenska
124 Risk assessment of Methylmercury in fish Kierstin Petersson-Grawé 2007 Engelska
125 Proficiency testing - food microbiology, October 2006 2006 Engelska
126 Reduktion av microcystiner vid dricksvattenberedning 2000 Svenska
127 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - livsmedel, april 2004 Åsa Rosengren 2004 Svenska
128 Rapportering av dricksvattentillsyn 2004 - tillsynsmyndigheternas rapportering om dricksvattentillsyn Doris Rosling 2005 Svenska
129 Rapportering av dricksvattentillsyn 2005 - tillsynsmyndigheternas rapportering om dricksvattentillsyn Doris Rosling 2006 Svenska
130 Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter Hanna Sepp 2004 Svenska
131-139 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - dricksvatten, 2003:1, mars (flera utgåvor) Tommy Šlapokas 2007 Svenska
140 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2003:1, March Tommy Šlapokas 2003 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.