Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1025 träffar

Titel Författare År Språk
121 Normerande inspektioner av livsmedelsbutiker 2003-2005 - resultat från normerande inspektioner av livsmedelsbutiker i samband med kommuninspektion Doris Rosling 2005 Svenska
122 Normerande inspektioner av storhushåll 2004-2005 - resultat från normerande inspektioner av storhushåll i samband med kommuninspektion Doris Rosling 2005 Svenska
123 Rapportering av dricksvattentillsyn 2004 - tillsynsmyndigheternas rapportering om dricksvattentillsyn Doris Rosling 2005 Svenska
124 Rapportering av dricksvattentillsyn 2005 - tillsynsmyndigheternas rapportering om dricksvattentillsyn Doris Rosling 2006 Svenska
125 Rapportering av livsmedelstillsyn 2005 - tillsynsmyndigheternas rapportering om livsmedelstillsyn Doris Rosling 2006 Svenska
126 Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna - underlag till urval av frågor i befolkningsinriktade enkäter Hanna Sepp 2004 Svenska
127-135 Interkalibrering av laboratorier - mikrobiologi - dricksvatten, 2003:1, mars (flera utgåvor) Tommy Šlapokas 2007 Svenska
136-140 Proficiency testing - drinking water microbiology, 2003:1, March (flera utgåvor) Tommy Šlapokas 2006 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.