Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Pettersson 341 träffar

Titel Författare År Språk
121 Matarledning Ockelbo - Östansjö, sträckan genom Örebro län - Närke (Örebro län): Viby socken (Hallsbergs kommun), Hardemo socken (Kumla kommun), Hackvads och Kräcklinge socknar (Lekebergs kommun) samt Kils, Tysslinge och Vintrosa socknar (Örebro kommun) : Västmanland (Örebro län): Linde och Ramsbergs socknar (Lindesbergs kommun), Ljusnarsbergs socken (Ljusnarsbergs kommun) samt Nora socken (Nora kommun) Olof Pettersson 2004 Svenska
122 Lövåsagruvorna i Lekebergslagen - Närke, Hidinge socken, Mårtenstorp 3:1 m.fl., RAÄ 16 Olof Pettersson 2004 Svenska
123 Medlemsutbildning, Om arbetsmarknden Lars-Olof Pettersson 2004 Svenska
124 Medlemsutbildning, Om lön och förhandling Lars- Olof Pettersson 2004 Svenska
125 Södra Lindhult i Adolfsberg samt området mellan Adolfsberg och Marieberg - Närke; Mosjö socken och Örebro Stadsområde Olof Pettersson 2005 Svenska
126 Vitmossen vid Urvalla E18/E20 - arkeologisk utredning : Närke, Götlunda socken, Uvalla 1:11 Olof Pettersson 1997 Svenska
127 Fritidshusområde vid Harkie och Vretbo - arkeologisk utredning : Västmanland, Kärrbo socken Olof Pettersson 1998 Svenska
128 Sampling-based path planning for an autonomous helicopter Per Olof Pettersson 2006 Engelska
129 Europaväg 20 Sandstubbetorp - Hansatorp - om- och/eller nybyggnad av Europaväg 20 genom Tiveden : Närke, Ramundeboda och Viby socknar, Västergötland, Finneröjda socken Jenny Holm 1999 Svenska
130 Almbro - Hidingsta - vattenledning : Närke, Gällersta och Norrbyås socknar Olof Pettersson 1997 Svenska
131 Boplatser vid Stora Mon, Knåttorp och Lind - Närke, Askersunds och Hammars socknar. RAÄ 194, 196 och 391 Olof Pettersson 1998 Svenska
132 Fjärrvärmeledning mellan Örebro - Kumla - Närke, Kumla och Mosjö socknar. RAÄ 156:3, RAÄ 170:1 och RAÄ 56 Olof Pettersson 1999 Svenska
133 Fjärrvärmeledning mellan Örebro och Kumla - Närke, Örebro stadsområde, Mosjö och Kumla socknar Olof Pettersson 1998 Svenska
134 Kraftledning mellan Askersund - Olshammar - Närke, Askersunds och Hammars socknar Olof Pettersson 1998 Svenska
135 Kraftledningar - om- och nybyggnation av kraftledningar : Ekers, Hardemo, Hovsta och Kumla socknar Olof Pettersson 2000 Svenska
136 Stenmurar och eldstäder i Fällersta och Ökna - Närke, Gällersta och Norrbyås socknar Olof Pettersson 1998 Svenska
137 Lillån - Axbergshammar - Riksväg 60 : Närke, Axbergs och Hovsta socknar Olof Pettersson 2000 Svenska
138 Kulturlager från 1600- och 1700-talen vid Östra Marks gård - Närke, Örebro stadsområde. RAÄ 207:1 Olof Pettersson 1998 Svenska
139 Telekabel mellan Askersund och Igelbäcken - Närke, Askersunds socken Dohnafors 1:1, Stadsäga 44 och 297. RAÄ 45 och 192 Olof Pettersson 1998 Svenska
140 Järnåldersboplatser vid Översta - Närke, Hallsbergs socken, Ekeberga 1:33, Kyrkogården 2:1 och Sörby 1:4. RAÄ 197 och 198 Olof Pettersson 1999 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.