Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stefan Andersson 186 träffar

Titel Författare År Språk
121 Handbok - från skogsbränsleuttag till askåterföring Stig Emilsson 2010 Svenska
122 Revisiting the Vietnam war and international law Richard A. Falk 2017 Engelska
123 On nuclear weapons - essays by Richard Falk on denuclearization, demilitarization, and disarmament Richard A. Falk 2019 Engelska
124 Förbättringar vid pedalarmslina 1999 Svenska
125 Svensk sjöhistorisk bibliografi 1987-1991 Helena Grönquist-Franzén 1994 Svenska
126 Egenkontroll av entreprenadföretag Johan Helin 2000 Svenska
127 Lilla kokboken - för unga kockar Tina Hellberg 2003 Svenska
128 Internationell marknad för miljödrivna företag Bil. A, USA och Sydamerika 1999 Svenska
129 From Mars they came Per Jeppsson 2013 Engelska
130 Automatiserad optimering av kantfräsning Peter Johansson 2003 Svenska
131 Photodynamic Therapy using ?-Aminolevulinic Acid and Intensity Modulated Diode Laser Light I Karu 2016 Engelska
132 Typområden på jordbruksmark i Östergötland - utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007 Katarina Kyllmar 2008 Svenska
133 Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2018/2019 - årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark Helena Linefur 2020 Svenska
134 När siffrorna skapar kaos - matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv Olav Lunde 2011 Svenska
135-136 Genetic variation in wild plants and animals in Sweden - a review of case studies from the perspective of conservation genetics (flera utgåvor) Anna-Carin Lundqvist 2008 Engelska
137 Alkoholfritt till maten Richard Man 2018 Svenska
138 New method of calculating emissions from tyre and brake wear and road abrasion Ingrid Mawdsley 2015 Engelska
139 Development of nano-structured materials through a novel multi-scale modeling framework for energy conversion with CO2 capture Shareq Mohd Nazir 2019 Engelska
140 Växtnäringsförluster från åkermark 2018/2019 - årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark Lisbet Norberg 2020 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.