Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 144 träffar

Titel Författare År Språk
121 Stadgar och särskilda bestämmelser för Göteborgs läkarförening - antagna den 13 maj 1949, godkända av Centralstyrelsen för Sveriges Läkarförbund Göteborgs läkarförening 1949 Svenska
122 AT-handboken - facklig information till medicine studerande och nyutexaminerade läkare 2003 Svenska
123 Svenska Läkartidningen 50 år - jubileumsnummer utgivet vid Sveriges Läkarförbunds 50-årsjubileum och 26:e Allmänna Svenska Läkarmötet 1954 Svenska
124 Pharmaconomia Svecica med synonymregister - NOM 4 : handledning i läkemedlens användning för läkare och medicine studerande 1967 Svenska
125 Kvalitet i vården - Medicinska kvalitetsrådets förslag till medicinska kvalitetsindikatorer 1993 Svenska
126 Den framtida läkararbetsmarknaden i Norden 1994 Svenska
127 Behandling av epilepsi 1971 Svenska
128 Sjukvårdsadministratörernas utbildning Edgar Borgenhammar 1964 Svenska
129 Israelisk krigssjukvård Ulf Brandt 1967 Svenska
130 Hedbergs pulver - phenacetinskador i en kommun i norra Ångermanland Yngve Hofvander 1964 Svenska
131 Jämställda läkare 1993 Svenska
132 Socialläkarens uppgifter i samhället Olof Kinberg 1941 Svenska
133 Kurorter, kulturminne och kunskapskälla Werner Olsson 1976 Svenska
134 Utvecking av kvaliteten i läkares speicaliseringtjänstgöring - SPUR-verksamheten 1989-96 = Quality assurance in specialist treining : the Swedish experience of site visits 1989-96 1996 Okänt
135 Role of Melatonin, Neuropeptide S and Short Chain Fatty Acids in Regulation of Duodenal Mucosal Barrier Function and Motility Wan Salman Wan Saudi 2015 Engelska
136 Framställning till Konungen rörande läkaretjänster vid epidemisjukhus samt Medicinalstyrelsens instruktion - Slutpåminnelsen. Av Karl-Otto Larsson. Med: Bilaga n:r 3. Handlingar och akter som belysa rättsskipningen inom Sveriges läkarförbund. Saml.3. Carl-Otto Filip Larsson Bragnum 1930 Svenska
137 Handledningskraft - handledning under AT 1999 Svenska
138 Märkliga medicinväxter Torsten Kullander 1964 Svenska
139 Löne- och förmånsavtal för statliga läkare 1997 Svenska
140 Ett friskare folk - Typföredrag till hälsokampanjen 1945 1946 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.