Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 254 träffar

Titel Författare År Språk
121 Sjuksköterskans exponering för cytostatika vid cytostatikahantering - teoretisk genomgång och klinisk studie Ingrid Johansson 1981 Svenska
122 Från lärling till mästare - om kunskap i vården Ingela Josefson 1988 Svenska
123 Vård av svårt sjuka och döende i hemmet - 8 fallbeskrivningar Elisabeth Killander 1983 Svenska
124 Den osynliga omvårdnaden - sjukskötsel - sjukvård, dess utveckling under 1860-, 1910- och 1940-talen Märta Knapp Gaaserud 1991 Svenska
125 Writings of an American nurse Jeanne Larsson 1988 Engelska
126 Sjuksköterskan i öppen psykiatrisk vård - ett försök till analys av sjuksköterskans nuvarande och framtida arbetssituation inom öppen psykiatrisk vård Lena Lundh 1980 Svenska
127 Långvarigt sjuka barn - sjukvårdens effekter på barn och familj : ett utbildningsprojekt för sjuksköterskor i vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom 1984 Svenska
128 Anteckningar om sjukvård - -ur vårt tidsperspektiv Florence Nightingale 1989 Svenska
129 Sjuksköterskan, vården och utbildningen Sonia Nordström 1989 Svenska
130 Moderna tider - teknikutveckling inom medicinsk service : effekter på yrkesroll och kompetensutveckling för laboratorieassistenter och röntgensjuksköterskor Else Nygren 1994 Svenska
131 Efter lång och trogen tjänst - en glad pensionär : del 1, del 2, del 3 Henny Olsson 1996 Svenska
132 Lära för livet - psykiatrisk omvårdnad i praktiken, en antologi Ingalill Rahm Hallberg 1992 Svenska
133 Reflektioner kring omvårdnad - från huvudsatser, bisatser till slutsatser 1997 Svenska
134 Sjuksköterskerollen - ideal och verklighet 1981 Svenska
135 Tyst kunskap - något att lyssna till i framtidens vård! 1990 Svenska
136 Individuell vårdplanering Sonja Weitner 1982 Svenska
137 Burnout - fara och möjlighet Märta Danielson 1987 Svenska
138 Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids = - Living together in a world of HIV and AIDS 2007 Svenska
139 Kurarama tose munyika ine HIV neAIDS = - Living together in a world of HIV and AIDS 2007 Shona
140 Produktivitet, effektivitet och kvalitet i vården Eva Hellung-Strohl 1989 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.