Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: döf* 170 träffar

Titel Författare År Språk
121 Skolstyrelsens i Andra döfstumskoldistriktet förslag till undervisningens ordnande inom distriktet. - afgifvet den 24 augusti 1896 Skolstyrelsen i Andra dövstumskoldistriktet 1896 Svenska
122 Om andaktsstunder eller religiös uppbyggelse för de från skolorna afgångna döfstumma Jehubba Blomkvist 1903 Svenska
123 Små berättelser för döfstumma till bruk vid undervisningen i svenska språket - Öfvers Jehubba Petrus Blomkvist 1870 Svenska
124 Förklaring öfver evangelium på första söndagen i fastan för de döfstumma Pär Aron Borg 1834 Svenska
125 Försök till läro- och läsebok i modersmålet för döfstumskolans mellersta klasser Adolf Brandels 1896-1901 Svenska
126 Pärlfiske - 15-års revy öfver Frälsningsarmens slum-, räddnings- och döfstumarbete i Sverige. 1905 Svenska
127 Öppningstal vid Sydsvenska döfstumföreningens 10:e årsmöte i Lund midsommardagen 1900 Gerhard Titze 1900 Svenska
128 Berättelse om de efter fullbordad lärokurs från Örebro läns döfstumskola afgångna lärjungarne Jehubba Blomkvist 1885 Svenska
129 Tal vid invigningen af offentliga döfstumskolan i Borgå den 29 April 1863 Alexander Ferdinand Borenius 1863 Svenska
130 Böner för de döfstumma. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckta i Ecksteinska tryckeriet, 1821.) Pär Aron Borg 1821 Svenska
131 Böner för de döfstumma. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckta i kongl. tryckeriet, 1829.) Pär Aron Borg 1829 Svenska
132 Skriftetal vid äldre döfstummas nattvardsgång i Venersborgs kyrka d. 17 juni 1904 Claes Theodor Hellgren 1904. Svenska
133 Intern. döfstumkongressen i Stockholm 1884. Även fransk o. tysk titel o. text. Internationella Dövstumkongresser 1884 Tyska
134 Om allmänna institutet för döfstumma och blinda på Kongl. Djurgården vid Stockholm 1862 Svenska
135 Använder man för närvarande teckenspråket på ett rätt sätt i våra döfstumskolor? E. A Zotterman 1884 Svenska
136 Döfstumma tomrum född d. tomrum ankom till Allmänna institutet för döfstumma d. tomrum såsom tomrum bemälda elev är under denna dag från ofvannämnde inrättning utskrifven 1848 Svenska
137 1,200 lätta frågor för döfstumma elever, (måhända äfven nyttiga för vanliga småskolor) Petrus Brodahl 1869 Svenska
138 Om den konstitutionella döfstumhetens ärftlighetsförhållanden samt några ord om ärftlighetsforskningens betydelse för sjukdomsläran Herman Lundborg 1912 Svenska
139 Upplysningar för dem, som anmäla sökande till elever vid Allm. institutet för döfstumma och blinda 1848 Svenska
140 Om nödvändigheten af undervisnings-anstalter för döfstumma. Inbjudning till examen med eleverna vid kongl. institutet för döfstumma och blinda d. april 1818; af P.A. Castberg ... Stockholm, 1818, hos Zacharias Haeggström Peter Atke Castberg 1818 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.