Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
121 SS-pansar i strid på öst- och västfronten - historien om 10. SS-Panzer-Division 1943-1945 Dieter Stenger 2018 Svenska
122 Multiplikation och division i hela tal och decimalbråk Svante Svensson 1899 Svenska
123 Uppsvenska serien - Division 1 och 2 : 1927-1928 : Match-program 1927 Svenska
124 Sexställiga tabeller över trigonometriska funktionernas talvärden för centesimal delning - Tables à six décimales des valeurs naturelles des fonctions trigonométriques dans le système de la division centésimale John Enberg 1975 Svenska
125 Akademisk avhandling om ett vidsträktare bruk af qvadrat- och rutetalens tabell vid division, hvilken, med vidtberömda filosofiska fakultetens tillstånd och under præsidium af Mag. Carl Joh. Ds. Hill ... för filosofiska doktorsgraden utgifves av Adolf Fredrik Lindegren ... att offentligen försvaras å mathematiska lärosalen den 10 juni 1850 6 Carl Johan Danielsson Hill 1850 Svenska
126 Akademisk avhandling om ett vidsträktare bruk af qvadrat- och rutetalens tabell vid division, hvilken, med vidtberömda filosofiska fakultetens tillstånd och under præsidium af Mag. Carl Joh. Ds. Hill ... för filosofiska doktorsgraden utgifves av Carl Gustaf Kallenberg ... att offentligen försvaras å mathematiska lärosalen den 12 juni 1850 8 Carl Johan Danielsson Hill 1850 Svenska
127 Akademisk avhandling om ett vidsträktare bruk af qvadrat- och rutetalens tabell vid division, hvilken, med vidtberömda filosofiska fakultetens tillstånd och under præsidium af Mag. Carl Joh. Ds. Hill ... för filosofiska doktorsgraden utgifves av David Richard Warholm ... att offentligen försvaras å mathematiska lärosalen den 12 juni 1850 7 Carl Johan Danielsson Hill 1850 Svenska
128 Divifönstret - division med angloamerikansk metod fr. o. m. årskurs 3 Owe Aurén 1962 Svenska
129 Mattehuset Räkna Multiplikation och division 6-9, 5-pack Sara Bergroth 2017 Svenska
130 Användning av benchmarking i förändringsarbete - en studie med fokusering på Vägverket, Division Produktion : förstudie Joakim Jarnbring 1994 Svenska
131 Samhällets styrning av fastighetsindelningen - Dåtid, nutid och framtid Linda Sabel 2019 Svenska
132 Analys av materialsystem och ledtider vid SAS tekniska division Åse Thorén 1992 Svenska
133 Välkommen till Division psykiatri och funktionshinder i Region Sörmland 2019 Svenska
134 Områdesindelningar i lantbruksstatistiken, Indelning i skördeområden 1975 och ändringar i övriga indelningar i förhållande till 1974 = Division in yield survey districts 1975 and changes in other divisions compared to 1974 1975 Svenska
135 Områdesindelningar i lantbruksstatistiken, Indelning i skördeområden 1976 och ändringar i övriga indelningar i förhållande till 1974 = Division in yield survey districts 1976 and changes in other divisions compared to 1974 1976 Svenska
136 Lifelong learning - a new momentum and a new opportunity for Adult Basic learning and Education (ABLE) in the South : a study commissioned by Sida's Education Division Rosa-Maria Torres 2003 Svenska
137 Activity report from the Division of Combustion Physics 2001-2002 2003 Svenska
138 Activity report from the Division of Combustion Physics 2003-2005 2006 Svenska
139 Bestämmelser för kustartilleriets skjutning mot landmål med batteri och division 1944 Svenska
140 Åtgärdsförslag för ökad leveransprecision - fallstudie på Sandvik Steel AB, Division metallurgi och långa produkter Malin Johansson 2002 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.