Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hardemo 127 träffar

Titel Författare År Språk
121 Disputatio synodalis de poenitentia, quam ex sententia & voluntate ... Dn. Johannis Matthiae Gothi ... in anniversaria synodo ad diem 21 junij anno 1659 piae, publicae placidaeque ventilationi submittit M. Ericus Noraeus ... respondentibus ... Dn. Andrea Svenonis, pastore Steenquistensi, Dn. Laurentio Benedicti in Fongdö, Dn. Johanne Davidis Halmanno in Hardemo Ericus Noraeus 1659 Latin
122 Doctrina de peccato, tum angelorum tum hominum, ex articvlis II. et XIX. confessionis Augustanæ, Ramææ, hoc est, naturalis & legittimæ methodi lumine illustrata; et in synodo anniversaria, ad kalendas VIIbris, anni incarnationis tou logou, M. DC. XIV. Strengnesii, syn Theō celebrandâ, publicæ disquisitionis subjecta, ab m. Laurentio Paulino Gotho Sudercopiano, e. Strengn. quam sub præsidio ... Matthiæ Georgii ... defendere conabuntur, spectatæ eruditionis & modestiæ viri juvenes; dn. Ericus N. in Lunda. Dn. David Francisci in Hardemo, Dn. Olaus Johannis in eccl. Orebrogiensi, verbi divini præcones & comministri Mattias Georgii Ilsbodinus 1614 Latin
123 2007:24  Kartering av skyddsvärda ädla lövträd med höga naturvärden i drumlinområdet i Västernärke, Örebro län 2007 Okänt
124 Apstjärnan Frida Nilsson 2013 Svenska
125 Sammandrag af härads-beskrifningarne för Örebro län 186n Svenska
126 Jagger, Jagger Frida Nilsson 2014 Svenska
127 Jag, Dante och miljonerna Frida Nilsson 2014 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.