Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
121 Minnen från Holland och Leydens tresekularfest Wilhelm Lagus 1875 Svenska
122 Minnestal öfver Edvard Jonas Wilhelm af Brunér, hållet på finska vetenskapssocietetens års- och högtidsdag den 29 April 1872 Wilhelm Lagus 1872 Svenska
123 Minnestal öfver Gabriel Geitlin, hållet på finska vetenskapssocietetens års- och högtidsdag den 29 April 1872 Wilhelm Lagus 1872 Svenska
124 Musikaliska sällskapet i Åbo 1790-1890 - bidrag till dess historik Wilhelm Lagus 1890 Svenska
125 Numi cufici aliaque Orientis monumenta vetera in Finlandia reperta Wilhelm Lagus 1878 Okänt
126 Numismatiska anteckningar Wilhelm Lagus 1885-1900 Svenska
127 Några blad ur finska högskolans kanslersbok - Inbjudningsskrift till den sorgefest, som med anledning af ministerstatssekreteraren m.m. grefve Alexander Armfelts dödliga frånfälle kommer att begås af Kejserliga Alexanders universitetet Wilhelm Lagus 1876 Svenska
128 Om det antika dramat, förnämligast tragedien i nyare och nyaste tider Wilhelm Lagus <S.a.> Okänt
129 Polemik - I anledning af hr. H. Almkvists kritik af min Lärokurs i arabiska språket Wilhelm Lagus 1879 Svenska
130 Quelques remarques et une proposition au sujet de la première expédition Russe au Japon Wilhelm Lagus 1878 Okänt
131 Strödda blad - nytt och gammalt i historiska och humanistiska ämnen Wilhelm Lagus 1877-1879 Svenska
132 Ännu en gång i kilskriftsfrågan - Anmälan af hr. Lenormants "La magie chez les Chaldéens". Paris 1874 Wilhelm Lagus 1876. Svenska
133 Minnesord öfver minister-statssekreteraren m.m. grefve Alexander Armfelt, framsagda vid kejserliga Alexanders universitetets sorgefest den 27 april 1876 Wilhelm Lagus 1876 Svenska
134 Minnes-tal öfver Fredrik Wilhelm Pipping, statsråd, hedersledamot af Finska vetenskapssocieteten m.m. hållet på nämnda societets års- och högtidsdag den 29 april 1868 Wilhelm Lagus 1868 Svenska
135 Kajana illustrata - Ett minnesblad, då Elias Lönnrot fylde 80 år Wilhelm Lagus <S.a.> Okänt
136 Om återfall i brott D. 1 Knut Ferdinand Lagus 1855 Svenska
137 Henrik Fabian Valentin Hugo Lagus 1916-1918 Svenska
138 Henrik Fabian Valentin 1, I skolan Hugo Lagus 1916 Svenska
139 Henrik Fabian Valentin 2, Studenten Hugo Lagus 1917 Svenska
140 Henrik Fabian Valentin 3, Till lifvet Hugo Lagus 1918 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.