Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 300 träffar

Titel Författare År Språk
141 Gravfältet vid Dragonbacken D. 3, Osteologisk analys i samband med slutundersökningen av gravfält RAÄ 20+67, Kalvshälla, Järfälla socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2001 Svenska
142 Vidareutveckling av arbetsmiljön i verkstadsindustrin - ramprogram för 1997-1998 : delramprogram "Livscykelanalyser med arbetsmiljö för produktutveckling" Per Boije 1999 Svenska
143 Fru Catharina Boije och hennes döttrar - en berättelse från stora ofredens tid Fredrika Runeberg 2000 Svenska
144 Till kongl. maj:t underdånigst. besvär i målet emot boktryckaren Delèn ! . =(Rubr.)=/(Ludw. Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1816.) Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
145 Generation of retinal neurons - focus on the proliferation and differentiation of the horizontal cells and their subtypes Henrik Boije 2011 Engelska
146 Avkommeprövning av Slogstorpsplantagen m. fl - baserad på avkommeförsöken: S21F9321228 Linderöd, Kristianstad, S21F9321229 Härlöv, Alvesta, S21F9321230 Torpa, Ydre, S21F9321231 Unnaryd, Hylte Maria Boije Malm 2003 Svenska
147 Hur skall fastighetsskattesatsen för småhus bestämmas? Robert Boije 2000 Svenska
148 Yttrande till ridderskapet och adelns protocoll den 22 april 1840 Johan Ludvig Boije 1840 Svenska
149 Genetic evaluation of growth, external quality and phenology in two 5-year-old larch trials in southern Sweden Maria Boije Malm 2002 Engelska
150 Anmärkningar, till höglofl. kongl. Svea hofrätt ingifna af revisions-secreteraren baron Boye, vid advocatfiscalen, lagman Laurins memorial; i målet emellan bemälte friherre å ena, samt öfverdirecteuren Grevesmöhlen, å andra sidan. Stockholm - tryckte hos Olof Grahn, 1816 Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
151 Ingifvit den 14 december 1815. Till högloflige justitiæ cancellers-embetet. =(Rubr.)=/(Ludv. Boye.) (Stockholm, tryckt hos A. Gadelius 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
152 Memorial af friherre Ludvig Johansson Boye, uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln, den 13 april 1815, och remitteradt till oeconomie-utskottet. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
153 Till herr Carl August Grewesmöhlen, författare till en skrift, kallad: Några allmänna grundsatser i finans- och stats-ekonomi, &c. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
154 Till höglofl. kongl. Svea hof-rätt! =(Rubr.)=/(Ludv. Boye/Ludvig Boye.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
155 Yttrande af friherre Ludvig Boije till höglofl. ridderskapets och adelns protocoll den 7 juli 1815, angående de af stats-utskottet föreslagne grunder till financece-plan. I anledning af en ledamots begäran och ståndets beslut, är af - dessa yttranden, det skriftliga, till trycket befordradt. Stockholm, tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri 1815 Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
156 Wasa stads jordpolitik - Vasa. J E Boije 1916 Svenska
157 Allmänhet! - Då min svärmor, friherrinnan Ulrica Funck Johan Ludvig Boije 1915 Svenska
158 Impacts on agricultural development by Constantin Boije - a missionary and the first plant breeder in Finland Hannu Ahokas 2000 Engelska
159 Undersökning af tredjegradskurvan y² = x² Carl Oscar Boije af Gennäs 1880 Svenska
160 Service- och signalhundar - en presentation för veterinärmedicinsk personal Caroline Boije af Gennäs 2001 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.