Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 309 träffar

Titel Författare År Språk
141 Jarlabankeättens gravplats vid Broby bro - arkeologisk delundersökning av gravplats med tre skelettgravar vid Broby bro, Täby socken och kommun, Uppland Lars Andersson 1999 Svenska
142 Östra Grevie folkhögskola 100 - "röster från Östra Grevie" Ingrid Boije 2015 Svenska
143 Stjärnor utan svindel Louise Boije 2015 Svenska
144 Blå koral Louise Boije 2014 Svenska
145 Tankar i anledning af den klagan som nu mera än förr höres öfver en allmänn penninge-nöd. =Anon.= Stockholm, tryckte hos Fr. Cederborgh, 1814 Johan Ludvig Boije 1814 Svenska
146 Högre än alla himlar Louise Boije 2014 Svenska
147 Folk av en främmande stam Louise Boije 2014 Svenska
148 En kyrkoinvigning i Vendel 1736. Med anledning av kyrkans återinvigning 2. söndagen i advent 1930. Ett fynd i Kungl. Biblioteket - Meddelat av Henrik Alm Eric Boije 1930. Svenska
149 Gravfältet vid Dragonbacken D. 3, Osteologisk analys i samband med slutundersökningen av gravfält RAÄ 20+67, Kalvshälla, Järfälla socken och kommun, Uppland Margareta Boije 2001 Svenska
150 Vidareutveckling av arbetsmiljön i verkstadsindustrin - ramprogram för 1997-1998 : delramprogram "Livscykelanalyser med arbetsmiljö för produktutveckling" Per Boije 1999 Svenska
151 Fru Catharina Boije och hennes döttrar - en berättelse från stora ofredens tid Fredrika Runeberg 2000 Svenska
152 Till kongl. maj:t underdånigst. besvär i målet emot boktryckaren Delèn ! . =(Rubr.)=/(Ludw. Boije.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1816.) Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
153 Generation of retinal neurons - focus on the proliferation and differentiation of the horizontal cells and their subtypes Henrik Boije 2011 Engelska
154 Avkommeprövning av Slogstorpsplantagen m. fl - baserad på avkommeförsöken: S21F9321228 Linderöd, Kristianstad, S21F9321229 Härlöv, Alvesta, S21F9321230 Torpa, Ydre, S21F9321231 Unnaryd, Hylte Maria Boije Malm 2003 Svenska
155 Hur skall fastighetsskattesatsen för småhus bestämmas? Robert Boije 2000 Svenska
156 Yttrande till ridderskapet och adelns protocoll den 22 april 1840 Johan Ludvig Boije 1840 Svenska
157 Genetic evaluation of growth, external quality and phenology in two 5-year-old larch trials in southern Sweden Maria Boije Malm 2002 Engelska
158 Anmärkningar, till höglofl. kongl. Svea hofrätt ingifna af revisions-secreteraren baron Boye, vid advocatfiscalen, lagman Laurins memorial; i målet emellan bemälte friherre å ena, samt öfverdirecteuren Grevesmöhlen, å andra sidan. Stockholm - tryckte hos Olof Grahn, 1816 Johan Ludvig Boije 1816 Svenska
159 Ingifvit den 14 december 1815. Till högloflige justitiæ cancellers-embetet. =(Rubr.)=/(Ludv. Boye.) (Stockholm, tryckt hos A. Gadelius 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
160 Memorial af friherre Ludvig Johansson Boye, uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln, den 13 april 1815, och remitteradt till oeconomie-utskottet. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.