Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 251 träffar

Titel Författare År Språk
141 Pro lege, rege et grege - samt Rättegångsinlagor i tvisten rörande fru Görvel Abrahamsdotter Gyllenstiernas arv Erik Larsson Sparre 1924 Latin
142 Dalarnes flora - förteckning över kärlväxterna, grundad på professor G. Samuelssons samlade material och nyare tillägg, jämte några växtgeografiska synpunkter på dalafloran samt dess utforskning Erik Almquist 1949 Svenska
143-144 Om svenska städernas författning och förvaltning. Akademisk afhandling, hvilkens fjerde del ... till offentlig granskning framställes af Pehr Erik Bergfalk ... och Carl Gustaf Almquist af Vestgöta nation på Gustavianska lärosalen den 21 april 1838 ... (flera utgåvor) Pehr Erik Bergfalk 1838 Svenska
145 Jemte det den för länet nu gällande den 30 juni 1848 utfärdade gästgifweriordning upphäfwes, har konungens befallningshafwande welat utfärda följande förnyade ordning för gästgifwerierne inom Elfsborgs län och Dalsland 1865 Svenska
146 Några ord om Cladium mariscus i Södermanland Erik Almquist 1913 Svenska
147 Växtgeografiska bidrag 1, Gästrikland Erik Almquist 1919 Svenska
148 De principiis calculi variationis dissertatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. ... Ericus Almquist ... et Isaacus Biberg Norrlandi. In audit. Gustav. die XXII Febr. MDCCCXXXVII. H. A. M. S. P.I Erik Almquist 1837 Latin
149 De principiis calculi variationis dissertatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. ... Ericus Almquist ... et Axel Gustavus Virgin nob. Vestrogothus. Stip. ord. equestr. In audit. Gustav. die XXII Febr. MDCCCXXXVII. H. P. M. S. P.II Erik Almquist 1837 Latin
150 Upplands vegetation och flora Erik Almquist 1929 Svenska
151 Lars Tingsten: Huvuddragen av forntidens krigskonst samt Delbrücks styrkeförhållanden Erik Otto Almquist 1929 Svenska
152 De stationibus planetarum determinandis disquisitiones quarum partem primam ven. ampl. facult. philos. Upsal. p. p. ... Ericus Almqvist Norrlandus et Tönnes Hellm. Wrangel comes, stip. Helmfeldt. Smolandus. In audit. Gust. die IX Dec. MDCCCXXX. H. A. M. S Erik Almquist 1830 Latin
153 Floran inom Ängsö nationalpark Erik Almquist 1930 Svenska
154 Den svenska fastighetsrättens historia - efter föreläsningar av Jan Erik Almquist Jan Eric Almquist 1942 Svenska
155 Bidrag till den tuberkulösa lungsotens nosographi och pathologie. Akademisk afvhandling med vidterfarna Medicinska Facultetens i Uppsala tillstånd utgifven af Pehr Erik Gellerstedt ... och Seth Valentin Almquist ... samt till offentlig granskning framställd på Medicinska Auditorium den 14 Juni 1844. p.v.t.e.m. 6. Delen Pehr Erik Gellerstedt 1844 Latin
156 Bidrag till den tuberkulösa lungsotens nosographi och pathologie. Akademisk afvhandling med vidterfarna Medicinska Facultetens i Uppsala tillstånd utgifven af Pehr Erik Gellerstedt ... och Seth Valentin Almquist ... samt till offentlig granskning framställd på Medicinska Auditorium den 14 Juni 1844. p.v.t.e.m. 6. Delen Pehr Erik Gellerstedt 1844 Svenska
157 Förteckning å svenska nationalparker samt å fridlysta naturminnesmärken Erik Almquist 1932 Svenska
158 Linné och flora Upsaliensis Föredrag vid svenska Linné-sällskapets sammankomst den 12 nov. 1921 Erik Almquist 1922 Svenska
159 Effektivare tillsyn av hem för vård eller boende - rapport Erik Kangeryd 1994 Svenska
160 Bidrag till den tuberkulösa lungsotens nosographi och pathologie Pehr Erik Gellerstedt 1844 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.