Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Greven 158 träffar

Titel Författare År Språk
141 Världens herre D. 1 - fortsättning af Greven af Montecristo af A. Dumas Adolf Mützelburg 1907 Svenska
142 Världens herre D. 2 - fortsättning af Greven af Montecristo af A. Dumas Adolf Mützelburg 1907 Svenska
143 "Den skinnsjuke greven" och andra svensk-danska språksvårigheter - Utg. av Radiotjänst. undert.: Gösta Bergman 1938 Svenska
144 Televisionens klassiska äventyrshjältar - Wilhelm Tell, Robin Hood, Greven av Monte Christo 1959 Svenska
145 Torparpojken från Näs som blev kusk hos greven 201-? Svenska
146 Zur kritischen Theorie der politischen Gesellschaft - Festschrift für Michael Th. Greven zum 65. Geburtstag 2012 Svenska
147 Den busiga lilla apan och Greven tar fast bovar Per Carlström 2014 Svenska
148 Den busiga lilla apan och Greven tar fast bovar Per Carlström 2014 Svenska
149 Kupletter till cabaret Ugglan - Nattugglor eller greven av Monte Fiasko. Häxfröjd i 2 akter Karl Herman 1919 Svenska
150 Grefvens af Monte-Christo son - roman Jules Lermina 1885 Svenska
151 Elizabeth och Essex - den autentiska 'tragiska historien' om den oåtkomliga jungfrudrottningen och den virile greven av Essex Lytton Strachey 2015 Svenska
152 Engelska grefven Fox's öden och kärlekshändelser. Öfversättning. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg, 1795 1795 Svenska
153 Ord talade i Ljungs kyrka den 12 october 1838, då de jordiska lämningarne efter högvälborne herr grefven m. m. Axel von Fersen nedsattes i fäderne-griften Adolph Bruun 1838 Svenska
154 Sedan herr grefwen och landshöfdingen Hamilton uppdragit mig att samla subscriptions-anteckning för en sparbank Jacob Philip Tollstorp 1833 Svenska
155 Äre-Stod Fordom Kongl. Maytz. Högtbetrodde Man, Höchsta-Råd och Cantzler, etc. etc. Den Högborne Grefwen och Herren Hr: Bengt Oxenstierna Hwilken Sahligen absombnade j Kongl. Residentz Staden Stockholm Den 12 Julij, 1702. Till wyrdosam åminnelse upprest j Kongl. Maytz. Hertigdöme Zweybrücken Gabriel Hjelmborg 1702 Svenska
156 I anledning af deras excellenciers samptl. hans kongl. may:tz till defensions-wärcket deputerade höga herrars rådens skrifwelse till hans excell. herr grefwen kongl. rådet och öfwer-ståthållaren dat. 8 decembr. i innewarande åhr, att för hans kongl. may:tz höga tienst skull, ansäija wederbörande af ridderskapet och adelen ofördröijeligen och sidst till ultimum martii nästkommande till adels-fanans recrutering 1702 Svenska
157 Grefven af Oldsbach, eller Den bepröfvade dygden; drame uti 5 akter. Fri öfversättning af Didric Gabriel Björn. Originalet är af Brandes. Första gången upförd på svenska comiska theatern i Stockholm d. 26 sept. 1790 Johann Christian Brandes 1791 Svenska
158 Grefven af Walltron, eller Subordinationen. Skådespel i fem acter. Fri öfversättning af Carl Envallsson af H.F. Möller Heinrich Ferdinand Möller 1793 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.