Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans 128262 träffar

Titel Författare År Språk
141 Hans Hedenström Hans Hedenström 1992 Svenska
142 Sprachgeschichtliche Untersuchungen zum älteren und neueren Deutsch - Festschrift für Hans Wellmann zum 60. Geburtstag cop. 1996 Tyska
143-144 Mål, motiv och verksamhet - en SIFO-undersökning om delägarnas syn på Svenska arbetsgivareföreningen och dess förbund (flera utgåvor) Hans De Geer 1987 Svenska
145 Ausgewählte Exkursionen zur Landeskunde von Niedersachsen und Bremen - Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans Heinrich Seedorf 1988 Tyska
146 Hans Norsbo och Falugrafikerna Jane Rothlind 1986 Svenska
147 Erkämpfte Freiheit - Erinnerungen Hans Küng 2004 Tyska
148 Paris, New York, Shanghai - en bok om världens före detta, nuvarande och (kanske) framtida huvudstad Hans Eijkelboom 2009 Svenska
149 Hans Coper Tony Birks 1991 Engelska
150 Hans Fronius - 1903-1988 Hans Fronius 2002 Tyska
151 Hans Erni - die Plakate, les affiches : 1929-1992 Jean-Charles Giroud 1993 Tyska
152 Hans Hofmann Cynthia Goodman cop. 1986 Engelska
153 Hans Hartung - le geste et la méthode Hans Hartung 2008 Franska
154 Hans Hedberg Hans Hedberg cop. 1998 Svenska
155 Olaus Magni och hans historia Hans Hildebrand 1884 Svenska
156 Hans Poelzig - Gesammelte Schriften und Werke Hans Poelzig cop. 1970 Tyska
157 Hans Pontiller - 1887-1970 Hans Pontiller 1991 Tyska
158 Hans Ruin Hans Ruin 1956 Svenska
159 Hans Scharoun - Austellung in der Akademie der Künste vom 5. März - 30. April 1967 Hans Scharoun 1967 Tyska
160 Trøst aff Gudsord for dennem som aff deris Venners dødelig Affgang bedrøffuis, tilskreffuen Erlige oc Velbyrdige Frue Magdalene Banner. / Aff Hans Thomisson Hans Tausen 1573 Danska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.