Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Bilberg 169 träffar

Titel Författare År Språk
141 Leges Ciceronianas ex lib. 2. de Orat. c. 15. de veritate historica per aphorismos explicatas suffragante ampliss. philosophorum collegio Upsal. sub præsidio ... Johannis Bilberg ... pro honore in philosophia obtinendo publico examini submittit Jonas Kiernander O-Gothus ... In aud. vet. minori h. solitis ad d. 11. Decemb. anno M. DC. LXXXII Johan Bilberg 1682 Latin
142 Luna socialis, nutu venerandi collegii philosophici incluto Upsaliensi lycæo sub præsidio ... Joannis Bilberg ... calculo atq; examini eruditorum submissa ad diem Martii anni 1689. in auditorio Gustaviano majori ab Olao Wernerson Jamtalando Johan Bilberg 1689 Latin
143 Magicus annulus priscus quem ex consensu ampl. colleg. phil. Upsal. disputatione graduali præside ... Johanne Bilberg ... publicæ censuræ sistit s:æ r:æ m:tis alumnus Olaus Kalsenius Wesm. In audit. Gustav. majori ad d. 17 Junji M. DC. XXCV Johan Bilberg 1685 Latin
144 Meditationes philosophicæ de imaginatione quas ex consensu amplissimi collegii philosophici academiæ Upsalensis sub præsidio ... Joannis Bilberg ... in audit. Gustav maj. a. d. 4. Maji anno M DC LXXXVII. pro solitis in philosophia honoribus ad examen publicum modeste defert Daniel Norlindh Dalekarlus Johan Bilberg 1687 Latin
145 Meditationes philosophicæ, de ratione humana, ejus viribus & usus fundamentis ... quas ... præside Joanne Billberg ... publicæ bonorum censuræ ... submittit, sæ. ræ. mtis. alumnus, Magnus Lacherus Smolandus. In auditorio Gustav. majore d. 28. Maij anno MDCXC Johan Bilberg 1690 Latin
146 A voyage of the late King of Sweden - and another of mathematicians sent by him : in which are discover'd the refraction of the sun which sets not in the northern parts at the time of the solstice, varition sic of the needle, latitudes of places, seasons &c. of those countries : by command of the most serene and most mighty Prince, Charles XI, King of Swedes, Goths and Vandals Johan Bilberg 1698 Engelska
147 Midnats solens rätta och synlige rum uti Norrlanden - efter...Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695 = Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris Johan Bilberg 1695 Svenska
148 Mikrokosmoskopias seu brevis tractatus de homine, pars prima, quam consensu ampliss. facult. philos. in inclyta regia academia Upsalensi sub præsidio ... Iohannis Bilberg ... placido bonorum examini submittit Johannes A. Esbergius Nericius in auditorio Gustaviano maj. ad diem tomrum Martij anno M. DC. LXXXIII Johan Bilberg 1683 Latin
149-150 Et nytt lefwerne i Christo Jesu. Betrachtat och vthi en christelig lijkpredikan enfaldigt förklarat, wid ... öfwerste ammiralinnans Christina Catharina De la Gardie prächtige och mycket ansenlige begrafning, som skedde i Stockholm och - Ridderholms kyrckia, vthi en ganska stoor och högförnähm församling den 29. januarii åhr 1705. Aff Jahan Bilberg. ... Strängnäs tryckt aff Jöns Rönberg (flera utgåvor) Johan Bilberg 1705 Svenska
151 Oda secularis in gratam memoriam jubilei primi exacto post concilium Upsaliense annorum centenario solemniter promulgati ivssv Caroli XI. ... anno 1692 Johan Bilberg 1693 Latin
152 Orchestra sive de saltationibus veterum dissertatio; qvam consentiente & adprobante ampliss. facult. phil. Upsal. præside ... Joanne Bilbergh ... publico examini subjicit Isacus I. Mackej Gestr. In auditorio Gustav. majori ad. d. 2 Maji an. 1685 Johan Bilberg 1685 Latin
153 Peri tōn pygmaiōn seu de pygmæis, tractatus historico-philologicus quem ... consensu inclytæ facultatis philosophicæ sub præsidio ... Johannis Bilberg ... in celeberrimæ academiæ Upsalensis auditorio veteri majore, hora antemerid. octava d. XXVIII. Maji a. Christogonias M. D C LXXXI. publice disputandum offert auctor Crispinus Jernfeldius, C. H. V Johan Bilberg 1681 Latin
154 Praelusio cosmographica una usu globorum tyronibus Johan Bilberg 1714 Latin
155 Prælusio cosmographica una cum usu globorum tyronibus edita Strengnæsiæ MDCCXIV. =Anon.= Typis ecclesiæ cathedralis Johan Bilberg 1714 Latin
156 Rector Academiæ Upsaliensis Joannes Bilberg ... lecturis salutem Johan Bilberg 1686 Latin
157-158 Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris - sv. tit.: Midnats solens rätta och synlige rum uti norrlanden, effter ... Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695 (flera utgåvor) Johan Bilberg 1695 Latin
159 Sirenum mythistoria, quam amplissimæ facultatis philosophicæ pace & venia, in regia academia Upsaliensi, præside ... Joanne Bilberg ... disputatione graduali comprehensam, examini publico sistit Jonas J. Columbagrius Westmannus, in aud. Gust. maj. ad diem XXI Maji anni M DC LXXXVII Johan Bilberg 1687 Latin
160 Skiagraphia suspicionum de origine lucorum, qvam approbante celeberrimo philosophorum collegio in regia academia Upsaliensi, præside ... Johanne Bilberg ... in disputatione graduali publicum ad examen defert Laurentius Molin Wesmannus, al. reg. ad d. XVII. Nov. anno M. DC. LXXXVIII. in audit. Gust. maj Johan Bilberg 1688 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.