Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell Larsson 174 träffar

Titel Författare År Språk
141 Temperaturmätningar i mark vid olika metoder för jordbearbetning till potatis - Soil temperature at different soil cultivation technique in potato growing Kjell Larsson 1999 Svenska
142 Torv som strö i smågrisproduktionen - effekt på miljö och djurhälsa = Peat litter in piglet production : effects on environment and animal health Kjell Larsson 1999 Svenska
143 Torvströ i smågrisproduktionen Kjell Larsson 2000 Svenska
144 Transport och portionering av kraftfoder vid mekaniserad utfodring - Transporting and metering concentrates in mechanized feeding systems Kjell Larsson 1978 Svenska
145 Trelleborgs golfklubbs jubileumsbok Kjell Larsson 2003 Svenska
146 Tvåradiga potatisupptagare Kjell Larsson 1972 Svenska
147 Ultrasound tomography measurements in multiphase flows Kjell Larsson 2000 Engelska
148 Utredning och behandling vid KOL - en skrift för läkare och sjuksköterskor som handhar patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kjell Larsson 202u Svenska
149 Utvärdering av vattenventil till slaktsvin - Evaluation of watering systems with bite valves for pigs Kjell Larsson 1997 Svenska
150 Ett flerskördesystem för hö - studium av höskördesystemet på Gungvala sommaren 1981 Kjell-Åke Larsson 1982 Svenska
151 Försäsongsträning, hockey - råd, tips och övningar Curt Lindström 1975 Svenska
152 Acute exposure to swine dust causes bronchial hyperresponsiveness Per Malmberg 1994 Engelska
153 Low temperature heat systems Part 1 Peter H. Margen 1975 Engelska
154 Provtagning av torkande vallgröda på fältet - Sampling of drying hay in the field Edvard Nilsson 1987 Svenska
155 Effekter på markkemi, markvegetation och skogsproduktion fem år efter askåterföring till ett tallbestånd i Hälsingland = Effects on soil chemistry, field vegetation and forest production five years after ash recycling to a pine stand in Hälsingland (central Sweden) Torbjörn Nilsson 2002 Svenska
156 Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad - effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt = Application of bark ash to a mixed forest in central Sweden : effects on soil chemistry, composition of the flora and stem growth Torbjörn Nilsson 2004 Svenska
157 Effects of experimental acidification and liming on the transformations of carbon, nitrogen and sulphur in forest soils Hans Nömmik 1984 Engelska
158 Häckfågelinventeringar inom Natura 2000 och LIFE-områden på Öland 2002 och 2004 Richard Ottvall 2005 Svenska
159-160 Uppföljning av häckfåglars förekomst och utbredning på öländska sjömarker (flera utgåvor) Richard Ottvall 2005 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.