Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: På samma gång 1139 träffar

Titel Författare År Språk
141 Afhandling om den förbättrande och förenklade nya Magerska linspinnings-methoden, jemte en wida ändamålsenligare method, för så wäl dubbel- som enkelspinning, med förändring af en wanlig spinnrock, både för en och flere personer på en och samma gång, hwarigenom den motsvarar nyttan af 4 serskilda wanliga spinnrockar; äfwensom om bästa sättet, att få linet genom själfwa röttningen mycket finare och mjukare, få att det derigenom blifwer ojemförligt ändamålsenligare till både spinning, garn och wäfnader, än hwad genom den wanliga linrötningen och torkningen kan åstadkommas ... Med en större lithografierad planch Gustaf Ekenmark 1848 Svenska
142 Mommo Punktskrift Anna Wahlgren 1997 Svenska
143-144 Hotet mot väktarstjärnan (flera utgåvor) Ylva Hällen 2020 Svenska
145 Aktivitetsbibeln - för äldre barn 2021 Svenska
146 Demonernas dans Esther Singer Kreitman 2021 Svenska
147 Aktivitetsbibeln - för yngre barn 2021 Svenska
148 Välj mig Sofia Rönnow Pessah 2022 Svenska
149 Närbilder - anteckningar i ljuset av en märklig vår Anna Kåver 2021 Svenska
150 Borde hålla käft - en bok om Märta Tikkanen Johanna Holmström 2020 Svenska
151 Diverse tal och dikter Handskrift 17?? Svenska
152 Här är världen Ylva Karlsson 2015 Svenska
153 Mumin Min första målarbok 2022 Svenska
154 Fredag för evigt Punktskrift Annie Dalton 2007 Svenska
155 Varma ansiktet: mammatankar Yvonne Jarlvik 2022 Svenska
156 Wi, Friherre Otto Reinhold Strömfelt, Præsident uti Kongl. Maj:ts och Riksens Swea Hofrätt ... Hos Hans Kongl. Maj:t hafwer Kongl. Ammiralitets Öfwerrätten i Carlscrona i underdånighet andragit, huruledes Underrätten thersammastädes sig förfrågat, til hwilken Domstol en ther anhängig Cessions och Concurs sak rätteligen hörde 1738 Svenska
157 Pappas hemliga dejt! Thomas Halling 2021 Svenska
158 Hylla Bengt af Klintberg 2014 Svenska
159 Överallt och ingenstans Punktskrift Oskar Kroon 2020 Svenska
160 Biografi över en klänning Jamaica Kincaid 2021 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.