Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stefan Andersson 186 träffar

Titel Författare År Språk
141 Första befälet Patrick O'Brian 1999 Svenska
142 Strandsatt Patrick O'Brian 1999 Svenska
143-144 Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige - haltberäkningar av NO₂, PM10 och PM2.5 i svenska trafikmiljöer för framtidsscenarier med minskade europeiska emissioner (flera utgåvor) Gunnar Omstedt 2010 Svenska
145 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt 2011 Svenska
146 Vintervägar med eller utan dubbdäck - beräkningar av emissioner och halter av partiklar för olika dubbdäcksscenarier Gunnar Omstedt 2008 Svenska
147 On nuclear weapons. - essays by Richard Falk on denuclearization, demilitarization, and disarmament 2019 Engelska
148 Articulinario - god mat för onda leder Fredrik Paulún 2003 Svenska
149 Persondatorn från BIT till IT 1, Allmänt om datorn, historia, funktion och betydelse idag 1999 Svenska
150-151 Persondatorn från BIT till IT 10, Datorn under skalet : en teknisk fördjupning (flera utgåvor) Cop. 2000 Svenska
152 Persondatorn från BIT till IT 11, Datakommunikation, nätverk, modem och nya sätt att arbeta 1999 Svenska
153 Persondatorn från BIT till IT 2, Grundläggande kunskap om datorn med kringutrustning 2000 Svenska
154 Persondatorn från BIT till IT 3, Windows 98 : en introduktion till operativsystemet 1999 Svenska
155 Peter Wiklund - måleri - en återblick 1986-2018 2019 Svenska
156 Power distribution in Sweden 1987 Engelska
157 Laser-Induced Fluorescence Examination of Myocardial Biopsies in Patients with Transplanted Hearts Sara Pålsson 2016 Engelska
158 Revisiting the Vietnam War and International Law - Views and Interpretations of Richard Falk 2017 Engelska
159 Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn = - self-evaluation of P loss risks on the farm and identification of appropriate mitigation measures within the pilot project Focus on Phosphorus 2013 Svenska
160 Environmental goals for sustainable transport in Europe - a report from the Swedish Euro-EST project Mona Route 1999 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.