Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 180982 träffar

Titel Författare År Språk
141 Andeligh watukälla, ther vthaff sig hwart och itt christtroget hierta vthi margahanda anfechtning; köld och heeta wederqweckia och vpfriska må: förswenskad aff Haquino Ausio, med boktryckiarens H. K. bekostnat. Och nu å nyo öfwersedd, sampt medh tröst-språk, lärosånger, böner, rijm, bönesuckar och skrifftermåhls-articklar förmehrad. Jämpte tilökning aff en fulkomligh psalm-book, såsom och evangelier och epistler öfwer heela åhret Basilius Förtsch 1683 Svenska
142-143 Utdrag af protocoller, hållne hos högloflige ridderskapet och adelen wid riksdagen i Stockholm år 1786. 1-3 - Protocoller hållne hos det hederwärda bonde-ståndet wid riksdagen i Stockholm år 1786 (flera utgåvor) 1786 Svenska
144 Till Gustaf Wasas minne : den 29 September 1860 Gustav, I, kung av Sverige 1860 Svenska
145 Patribus civibusqve academicis salutem plurimam Andreas Nordenhielm 1680 Latin
146 Nogre Christelige Svar till the spørsmaall som Koning Gøstaff till Swerigis Rijge lodt wdgaa til sith gantsehe Klerckery, beramede aff Broder Paulo Helie, thenom till bestandt som bodefige raffue y thenne tidt oc ere icke en nw falden, met thum menige Luthers hob Poul Helgesen anno domini MDXXviii 1528 Danska
147 Konung Carl den IX:des Rim-chrönika, samt konung Gustaf Adolphs påbegynte chrönika, egenhändigt af högbemälte konungar författade; jämte bilagor af 96 bref och handlingar, til föregående chrönikors och tidehwarfs uplysning; nu först i dagsliuset utgifne Karl, IX, kung av Sverige 1759 Svenska
148 Aeterni frondis honores, praesentibus serenissimis ... principibus Adolpho Friderico et Ludovica Ulrica, promotore ... domino mag. Gabriele Mathesio, qvinqvaginta, virtute & doctrina clarissimis viris-juvenibus exhibiti, cum Apollinari laurea coronati doctores ac magistri philosophiae crearentur, Upsaliae die VI. Junii, MDCCXLVI. et decantati ab O. A. Burman, v. biblioth. r.b.u Olof Abrahamsson Burman 1746 Latin
149-151 Förvaltningslag (2017:900). Lag (1985:206) om viten. Skadeståndslag (1972:207). Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (flera utgåvor) Sverige Februari 2020 Svenska
152 Venus Gothica. sive. Carmen. in. nuptias. ... Caroli. Gvstavi. ... et. ... Hedvigæ Eleonoræ. ... ad diem 24. Octob. anno Christiano M. DC. L. IV. pompâ regiâ, inter fausta precantium voces, & subditorum publica vota, Holmiæ Sueonum celebratas. Mente devotissima ab Andrea Lilliehoek. l. b. in Nerpiss. conscriptum, dedicatumque Anders Lilliehöök 1654 Latin
153 Q. B. F. F. Q. S. cum festivitas nuptialis magnifico apparatu & pompa verè regia, Halmstadij d. tomrum an. 1680 celebratur inter serenissimum ... dn. Carolum XI. Svecorum, Gothorum & Vandalorum regem ... nec non serenissimam ... dn. Ulericam Eleonoram. Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum & Gothorum principem ... ita animi sui exultantis gaudia & votivas preces, non quidem ut debuit, sed ut potuit, subjectissimo calamo expressit P. Grau P. Grau 1680 Latin
154 Förvaltningslag (2017:900). Lag (1985:206) om viten. Skadeståndslag (1972:207). Lag (2022:818) om offentliga sektorns tillgängliggörande av data Sverige september 2022 Svenska
155 Ode in favstissima regiminis avspicia et coronationis solennia ... Adolphi Friderici ... ?regis et domini nostri clementissimi, nec non ... Lvdovicæ Vlricæ ... reginæ clementissimæ. Devotissma mente exhibita ab Elia S. Trägård Elias Trägårdh 1751 Latin
156 Tæda ... Carolo Gustavo ... Hedvvigae Eleonorae ... cum sacrum conjugii fœdus inirent Holmiæ Sveonum, a. d. 24. Octob. anno M. DC. LIV. humilima devotissimaq; manu prælata à Joanne Tidero Johannes Tiderus 1654 Latin
157-158 Unemployment insurance act (SFS 1997:238). Unemployment funds act (SFS 1997:239) (flera utgåvor) Sverige 2005 Engelska
159 Hjälpklasselevernas yrkesanpassning - utredning verkställd av arbetsgruppen rörande hjälpklasselevernas yrkesförberedelse och anpassning till arbetslivet på uppdrag av Skolöverstyrelsen, Överstyrelsen för yrkesutbildning och Arbetsmarknadsstyrelsen 1964 Svenska
160 Ministerkonferens om skydd av Europas skogar - resolutioner och deklarationer cop. 2000 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.