Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: The Promise 1233 träffar

Titel Författare År Språk
141-142 The promise of America - a history of the Norwegian-American people (flera utgåvor) Odd Sverre. Lovoll cop. 1984 Engelska
143 The promise of America - a history of the Norwegian-American people Odd S. Lovoll 1999 Engelska
144 New York Jews and the Great Depression - uncertain promise Beth S. Wenger 1996 Engelska
145 Mexico - the promise of NAFTA 1993 Engelska
146 The promise of destiny - children and women in the short stories of Louisa May Alcott Joy A. Marsella 1983 Engelska
147 The Autumnlands Volune one, Tooth and claw Kurt Busiek 2015 Engelska
148 Prosperity's promise - the Amazon rubber boom and distorted economic development Bradford Barham 1996 Engelska
149 The promise of pragmatism - modernism and the crisis of knowledge and authority John Patrick Diggins 1994 Engelska
150 America's promise - civil society and the renewal of American culture Don E. Eberly c1998 Engelska
151-152 The future of work - the promise of the new digital work society (flera utgåvor) Charles E. Grantham cop. 2000 Engelska
153 The mutual review of development effectiveness in Africa - promise & performance 2010 Engelska
154 The promise of the information society - good practice in using the information society for the benefit of older people and disabled people 1998 Engelska
155 Standing on the promises - the Promise Keepers and the revival of manhood 1999 Engelska
156 Revisiting the contracts scholarship of Stewart Macaulay - on the empirical and the lyrical c2013 Engelska
157 The working life - the promise and betrayal of modern work Joanne B. Ciulla cop. 2000 Engelska
158 Moderating the debate - rationality and the promise of American education Michael J. Feuer cop. 2006 Engelska
159-160 The productive narcissist - the promise and peril of visionary leadership (flera utgåvor) Michael Maccoby 2003 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.