Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: den utvalda 740 träffar

Titel Författare År Språk
141 Nu får det vara slutgrillat! - Utvalda fotbollskrönikor om Erik Hamrén Kristian Borell 2014 Svenska
142 Förteckning öfver Henrik Bukowskis efterlämnade utvalda autografsamling, hvilken försäljes genom auktion å Henrik Bukowskis lokal ... onsdagen den 8 maj 1901 1901 Svenska
143 Kronorna bland verken 1991 - broschyr av Statskontoret på uppdrag av kommittén "Kronorna bland Verken" inför presentationen av de utvalda myndigheterna den 29 maj 1991 1991 Svenska
144 De udvalgte - roman Steve Sem-Sandberg 2016 Danska
145 Informationsflödet mellan den slutna och öppna vården inom Örebro läns landstingsområde Lilian Nylund 1979 Svenska
146 Förtekning på den utvalda samling af musicalier, som efter framledne hans excellence, riks-rådet, riks-stallmästaren ... Adam Horn den februarii 1778, uti fru Schantz hus på Riddareholmen genom auction kommer at försäljas. Stockholm - tryckt i kongl. tryckeriet 1778 Svenska
147 Gamla lik i nya garderober - Utvalda krönikor om utrikespolitik och tyst diplomati Wilhelm Agrell 2014 Svenska
148 "Jag gjorde det coolt att fläta håret" - Utvalda musikintervjuer mellan 1994-1999 Anna Björkman 2014 Svenska
149 Konsten är till för folket - Utvalda krönikor om kultur, mode och design Cay Bond 2014 Svenska
150 Dagen då ett världskrig började - Utvalda krönikor om väpnade konflikter under 00-talet Wilhelm Agrell 2014 Svenska
151 Herman Hedning & Co 8, Universums ärkeufo : ett rymdäventyr : bland annat- : otroligt noggrant utvalda episoder (näe, blev det varenda en den här gången också?) ur tidningen "Fantomen" åren 1995-1996 Jonas Darnell 1999 Svenska
152 Valentinianernas evangelium - gnosticismen och den antika kristna idévärlden i ljuset av texterna från Nag Hammadi Paul Linjamaa 2017 Svenska
153 Utvalda hip hop-spalter - Intervjuer, analyser, rapporter och berättelser från Los Angeles 1994-1997 Anna Björkman 2014 Svenska
154 Tavlan - En antologi med persiska noveller skrivna efter revolutionen i Iran 1979 Forogh Hashabeiky 2020 Svenska
155 Förteckning på en samling utvalda fransyska och engelska inbundne böcker, som kommer at försäljas på bok-auctions- kammaren den 24 octob. 1798. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, 1798.) 1798 Svenska
156 Förtekning på utvalda böcker uti åtskillige vettenskaper, hvilka på bok-auctions-kammaren komma den 16 och 17:de december 1796, at försäljas. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos bokhandlaren Joh. Dahl, 1796.) 1796 Svenska
157 Äldre och hälsa på Österlen - en intervjundersökning 1990 med 195 slumpmässigt utvalda innevånare i Simrishamns kommun i åldrarna 70 och äldre 1991 Svenska
158 Förteckning på framledne hof-intendenten ... Louis Masreliez's utvalda och dyrbara samlingar, så af böcker i belles-lettres och fria konsterna, som estamper af alla skolor och af de yppersta mästare, hvilka komma att försäljas, till - den mestbjudande, i huset n:o 7 och 9 vid Drottinggatan, qvarteret Adam och Eva, 2 trappor opp, d. 1812. Stockholm, tryckt hos Henrik And. Nordström, 1812 1812 Svenska
159 Förteckning på framl. hr de Béthunés utvalda boksamling, som innevarande år 1823 kommer att försäljas på bokauctions- kammaren i Upsala den 15 october och följande dagar. =(Rubr.)= (Upsala, Palmblad & c. 1823.) 1823 Svenska
160 Urin- och serumhalter av organiska miljöföroreningar hos ungdomar i Skåne Resultat från den femte delstudien 2017 Erika Norén 2019 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.