Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: förhandling 236 träffar

Titel Författare År Språk
141-144 Att platsa i en skola för alla - elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan (flera utgåvor) Eva Hjörne 2013 Svenska
145 Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter Ulla Jivegård 2018 Svenska
146 Att köpa och sälja företag - motiv, analys, värdering, skattekonsekvenser, förhandling : verktyg för mindre företag Sven-Erik Johansson 1999 Svenska
147 Planering av biogasanläggningar: en fråga om samverkan och förhandling Jamil Khan 2016 Engelska
148 Avstämningsmötet - en arena för förhandling om arbetsförmåga och rehabiliteringsansvar Ida Seing 2011 Svenska
149 Process and outcome of negotiations Otomar J. Bartos 1974 Engelska
150 Gandhi som utredare - ett utbildningsPM Bo Edvardsson 2000 Svenska
151 ”Inte bara en kostnadsfråga” - ledningsgruppers tal om ”barn i behov” Bo Nestor 2005 Svenska
152 Towards the creation of learning improvement practices - Studies of pedagogical conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices Ann-Charlott Norman 2015 Engelska
153 Konstnären, psykiatrikern, juristen - professionernas fruktbara möte och/eller världarnas krig? Göteborg 2010 30 sept-1 okt Svenska Nätverket för professionsforskning Den reglera(n)de professionen – professioner och politik Marja Soila-Wadman 2010 Svenska
154 På väg mot jämställda arbetsresor? : Vardagens mobilitet i förändring och förhandling Ana Gil Solá 2013 Svenska
155 Tillståndsbeskrivning 2030 : effekter av statliga infrastrukturplaner och förhandling i Stockholms län 2016-04-27 Svenska
156 Familjen i kronans tjänst : donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal / Cristina Prytz Cristina Prytz uuuu-uuuu Okänt
157 Allting är förhandlingsbart - du tjänar alltid på en förhandling även om du inte får en krona Anki Bengtsson 1997 Svenska
158 Ge och ta - en guide i taktik och strategi vid förhandling, både i affärer och privat Chester L. Karrass cop. 1993 Svenska
159 Alla tycker om färg - representationer av etnicitet i sex utvalda bilderböcker för barn samt förhandling och praktiska konsekvenser inom folkbiblioteken Gabriella Nilsson Ringqvist 2016 Svenska
160 Projekt: Pappa, pappa, barn: Språklig förhandling av familj, föräldraskap och relationer i samtal mellan barn och vuxna 2020 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.