Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: finnmark 948 träffar

Titel Författare År Språk
141 Lappiske eventyr og sagn 2, Lappiske eventyr og sagn fra Troms og Finnmark 1928 Samiskt språk
142 Reindriften i Finnmark - rettshistorie 1852-1960 Kirsti Strøm Bull cop. 2001 Norska
143 Den finske arven - en antologi om det finske Finnmark 2009 Norska
144 I Orsa finnmark med Ingemar Gustavsson - första resan Åke Skogevall 2005 Svenska
145 De tre stammers møte i Finnmark 1968 Norska
146 Blomster i nord - nordnorsk flora : høyere planter i Finnmark Inger Gunderson 2016 Norska
147 Attersyn - "På barneheim i Finnmark under krigen" Alvhild Oterholm 1985 Norska
148 Resipientundersøkelser i fiskerihavner i Finnmark 1985 - bløtbunnsfauna, fjæreundersøkelser og hydrografi 1987 Norska
149 Stedsnavn i Finnmark Per K. Bertelsen 1978 Norska
150 Fjellfinner i Finnmark Lilian Bye 1976 Norska
151 Utredning om reinbeiterettigheter - vinterbeiteområdene i Vest-Finnmark Reinbeiterettsutvalget for Vest-Finnmark 2003 Norska
152 Gamle norske kart 17, Troms og Finnmark fylker - samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år Norsk lokalhistorisk institutt Cop. 1984 Norska
153 Skattematrikkelen 1647 17, Troms fylke, Finnmark fylke Cop. 1978 Norska
154 Svenska gods och gårdar D. 34, Hälsingland med Orsa finnmark 1940 Svenska
155 Svartnäsfinnar - människoöden i Svärdsjö finnmark under gångna århundraden Nils Almegård 1993 Svenska
156 Mot et bærekraftig samfunn i indre Finnmark - reindriftsøkonomi og ressursgrunnlag i en samfunnsmessig sammenheng Stig Karlstad 1990 Norska
157 Mot et bærekraftig samfunn i indre Finnmark D. 1, Problemanalyse = næring, ressurser og samfunn - reindriftsøkonomi og ressursgrunnlag i en samfunnsmessig sammenheng Stig Karlstad 1990 Norska
158 Mot et bærekraftig samfunn i indre Finnmark D. 2, Hva må gjøres? = utfordringer, strategier og tiltak - reindriftsøkonomi og ressursgrunnlag i en samfunnsmessig sammenheng Stig Karlstad 1990 Norska
159 Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - en komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark Siv Rasmussen 2016 Flerspråkigt verk
160 Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie Kirsti Strøm Bull cop. 2011 Norska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.