Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: göteborg 144229 träffar

Titel Författare År Språk
141 Göteborg berättar - en stadsvandring med Gustav II Adolf Bengt A. Öhnander 1989 Svenska
142 Göteborgs mosaiska församling 1780-1980 1980 Svenska
143 Göteborg 1939 Flerspråkigt verk
144 Kvarteret Kommerserådet i Göteborg - dess historia fram till våra dagar Maja Kjellin 1965 Svenska
145 Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809 Gösta Lext 1950 Svenska
146 Kommunala avdelningen - vägledning Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 1923 Svenska
147 För vår stad Göteborg - kommunalt handlingsprogram för Folkpartiet i Göteborg 1962 Svenska
148 Blåsandet i Göteborg- - -och flerstädes Sven Olander 1991 Svenska
149 Hvitfeldtska läroverkets historia Gustaf Fredén 1947 Svenska
150 Göteborg - the city that tries harder Håkan Linger 1999 Engelska
151 Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg Rapport 5, Remissinstansernas synpunkter på Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg Göteborgs kommun (Sverige) 1979 Svenska
152 Borgmästare, bastioner och tullbommar - Göteborg och Halmstad under statligt inflytande 1630-1660 Anders Olsson 1995 Svenska
153 Göteborg i utlandets litteratur Simon Aberstén 1911 Svenska
154-155 Göteborg (flera utgåvor) 1964 Svenska
156 30 år med Business Region Göteborg - från varvskris till tillväxtpris 2007? Svenska
157 Från Börsen till Park Avenue - intressanta Göteborgsbyggnader uppförda mellan 1850 och 1950, uppställda i kronologisk ordning och avbildade på vykort Ove Nylén 1988 Svenska
158 Historik över idrottsföreningen Kamraternas, Göteborg, verksamhet och utveckling 1904-1929 1929 Svenska
159 Mamma pappa barn 1 - om en arbetarbefolkning i Göteborg Romulo Enmark 1986 Svenska
160 Finländare i Göteborg - rapport i anslutning till utställningen Finsk sisu i Göteborg i Kronhuset, Göteborg 17/5-2/11 1980 Eric De Geer 1980 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.