Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 374 träffar

Titel Författare År Språk
141 The zeal of thy house - play Dorothy L. (Dorothy Leigh) Sayers 1938 Engelska
142 Dissertatio philologica de mrgmh Prov. XXVI v. 8 quam, ... præside Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini tradit ... Petrus Andr. Widin, Roslagus. In Auditorio Gustaviano ad diem IX. Junii MDCCLXX. Horis antemeridianis Eric Hesselgren 1770 Latin
143 Dissertationes criticæ, de variis Veteris Testamenti lectionibus, partem primam, ... præside mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit ... E. Afzelius, Vestrogothus, in audit. Gustav. die XV. Decembris, anni MDCCLXII. H. a. m. s Eric Hesselgren 1762 Latin
144 Dissertatio philologica de calceis Ebræorum, quam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit stipendiarius Grönwallianus Isaacus Bjurman, Dalecarlus, in Audit. Gustaviano die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
145 De vocibus Novi Testamenti Aramaicis 3 Eric Hesselgren 1763 Latin
146 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio secunda, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Ericus Mellenius, ... Uplandus in audit. Carol. Majori die XV. Junii anni MDCCLXI. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1761 Latin
147 Dissertatio gradvalis de titulis honorum apud Ebraeos literariis, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini summittit stipendiarius regius, Johannes Lvndgren, Orebrogia Nericivs, In Avdit. Gustav. die XIII. Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1767 Latin
148 Dissertatio gradvalis 'znym Psalm. XL. 7. explicatvra, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, .. ad pvblicvm examen defert Jonas Svndwall, V. D. M. Helsingvs. In Avdit. Gvstav. die XI. Jvnii MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis Eric Hesselgren 1767 Latin
149 Dissertatio philologica de voce tw Esech. IX. 4. qvam ... praeside Erico Hesselgren, ... pro gradv publicae censurae subiicit Petrvs Rizén, Angermannus, in Avdit. Carol. Mai. die XIII. Ivnii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1770 Latin
150 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem qvartam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu, publico examini subjicit Isac Solander, Roslagus, ... in audit. Gustav. die XV. Junii. Anno MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
151 Explicationem vocvlae 'anwāh Psalm. XLV. 5. ... svb præsidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradv philosophico exhibet stipendiarivs regivs Johannes Gvstav. Flodin, Svdermannvs. H. A. M. S. d. XVI. Jvnii, MDCCLXIV. In Avditorio. Carol. Min Eric Hesselgren 1764 Latin
152 Hvad er farve? Sven Hesselgren 1936 Danska
153 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio prima, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Petrus N. Hofwerberg, Jemtlandus. In Auditorio Carol. Maj. die X. Junii. Anni MDCCLXI. Horis ante meridiem consvetis Eric Hesselgren 1761 Latin
154 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio tertia, qvam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... publice examinandam sistit stipendiarius Grönvallianus, Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die X. Decembris Anni MDCCLXIII. H. P. M. S Eric Hesselgren 1763 Latin
155 Dissertatio philologica de origine et usu nominis 'ælōha cujus partem posteriorem ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu exhibet Jonas Wågnerus, Westro-Gothus. In Audit. Carol. Min. d. IX. Junii, MDCCLXLIV. H. A. M. C Eric Hesselgren 1764 Latin
156 Dissertatio philologica de origine et usu nominis 'ælōha cujus partem priorem ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit Jonas Wågnerus, Westro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. d. XXI. Decembr. MDCCLXIII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1763 Latin
157 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem sextam, præside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit Stipendiarius Regius Ericus Ekerström, Gevaliensis, ... . In Audit. Carol. Majori, die XXIII Junii, anni MDCCLXVI. H. A. M. S Eric Hesselgren 1766 Latin
158 Dissertatio philologica, vocem ṣidqā Jes. XLV. 23. explicatura quam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu ...publico defert examini ... Joh. Gotthard Salenius, Nericius, in Audit. Carol. Min. d. XIV. Junii, anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
159 Dissertationes criticæ, de variis Veteris Testamenti lectionibus, partem secundam, ... præside mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini subjicit Ericus E. Afzelius, Vestrogothus, in audit. Carol. min. die XXVI. Maji anni MDCCLXIV. H. a. m. s Eric Hesselgren 1764 Latin
160 Explicatio dicti Iesaiani cap. XLV, vers. XXIV, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradv, ad pvblicvm examen defert Petrvs Alb. Morell, Vestrogothvs, in avdit. Carol. Maj. d. IV. Mart. anni MDCCLXVII. H. A. M. S Eric Hesselgren 1767 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.