Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 348 träffar

Titel Författare År Språk
141 Dissertatio philologica de voce tw Esech. IX. 4. qvam ... praeside Erico Hesselgren, ... pro gradv publicae censurae subiicit Petrvs Rizén, Angermannus, in Avdit. Carol. Mai. die XIII. Ivnii anni MDCCLXX. Horis ante meridiem solitis Eric Hesselgren 1770 Latin
142 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem qvartam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu, publico examini subjicit Isac Solander, Roslagus, ... in audit. Gustav. die XV. Junii. Anno MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
143 Explicationem vocvlae 'anwāh Psalm. XLV. 5. ... svb præsidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradv philosophico exhibet stipendiarivs regivs Johannes Gvstav. Flodin, Svdermannvs. H. A. M. S. d. XVI. Jvnii, MDCCLXIV. In Avditorio. Carol. Min Eric Hesselgren 1764 Latin
144 Hvad er farve? Sven Hesselgren 1936 Danska
145 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio prima, quam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publice examinandam sistit, Petrus N. Hofwerberg, Jemtlandus. In Auditorio Carol. Maj. die X. Junii. Anni MDCCLXI. Horis ante meridiem consvetis Eric Hesselgren 1761 Latin
146 De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio tertia, qvam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... publice examinandam sistit stipendiarius Grönvallianus, Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die X. Decembris Anni MDCCLXIII. H. P. M. S Eric Hesselgren 1763 Latin
147 Dissertatio philologica de origine et usu nominis 'ælōha cujus partem posteriorem ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu exhibet Jonas Wågnerus, Westro-Gothus. In Audit. Carol. Min. d. IX. Junii, MDCCLXLIV. H. A. M. C Eric Hesselgren 1764 Latin
148 Dissertatio philologica de origine et usu nominis 'ælōha cujus partem priorem ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit Jonas Wågnerus, Westro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. d. XXI. Decembr. MDCCLXIII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1763 Latin
149 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem sextam, præside Mag. Erico Hesselgren, ... publico examini subjicit Stipendiarius Regius Ericus Ekerström, Gevaliensis, ... . In Audit. Carol. Majori, die XXIII Junii, anni MDCCLXVI. H. A. M. S Eric Hesselgren 1766 Latin
150 Dissertatio philologica, vocem ṣidqā Jes. XLV. 23. explicatura quam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu ...publico defert examini ... Joh. Gotthard Salenius, Nericius, in Audit. Carol. Min. d. XIV. Junii, anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
151 Dissertationes criticæ, de variis Veteris Testamenti lectionibus, partem secundam, ... præside mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu publico examini subjicit Ericus E. Afzelius, Vestrogothus, in audit. Carol. min. die XXVI. Maji anni MDCCLXIV. H. a. m. s Eric Hesselgren 1764 Latin
152 Explicatio dicti Iesaiani cap. XLV, vers. XXIV, qvam, ... praeside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradv, ad pvblicvm examen defert Petrvs Alb. Morell, Vestrogothvs, in avdit. Carol. Maj. d. IV. Mart. anni MDCCLXVII. H. A. M. S Eric Hesselgren 1767 Latin
153 D.D. De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio qvinta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publice examinandam sistit Jacobus Selggren, ... Gevalia-Gestricius. In Audit. Carol. Min. d. VI. Junii, Anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
154 De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio quarta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro-gradu, publice examinandam sistit, Stipendiarius Grönvallianus Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die XII. Maji anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
155 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem tertiam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publico examini subjicit stipendiarius Nesselianus Olavus Hedström, Fierdhundrensis, in Audit. Carol. Min. die XIV. Junii anno MDCCLXIV. H. P. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
156 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem secundam, ex speciali s:æ r:æ maj:ts gratia et ven. max. ven. fac. theol. Ups. p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Johannes Ericus Kumlander, westmannus. In audit. Gust. maj. d. 29 maji 1802 P. 2 Matthias Hesselgren 1802 Latin
157 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem qvintam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu, publico examini subjicit stipendiarius regius Daniel Jonas Nording, Sudermannus, in audit. Car. Min. die XVI. Junii. Anni MDCCLXIV. H. P. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
158 Specimen Theologicum, quaestionem de universali Judaeorum conversione paucis illustrans, quod ... publico examini modeste submittunt auctor, Ericus Hesselgren ... et respondens, Joh. Magnus Nordwall, Ostro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. die XX. Dec. anni MDCCLIX. H. A. M. S Eric Hesselgren 1759 Latin
159 Dissertatio philologica, de voce 'abrēk Gen. XLI. 43 ... præside ... Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publicæ bonorum censuræ offert stipendiarius Guthermuthianus Matthias D. Schröder, Bahusia-Gothorburgensis in Audit. Carol. Minor. die XV. Junii. anni MDCCLXIV. H. P. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
160 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem tertiam, ex speciali s:æ r:æ maj:ts gratia et ven. max. ven. fac. theol. Ups. p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Carolus Samuel Collnér, Roslagus. In audit. Gust. maj. d. 5 Junii 1802. H. s P. 3 Matthias Hesselgren 1802 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.